XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0140
Mã hàng : NAC-500-013
Giá : 25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0150
Mã hàng : NAC-500-014
Giá : 25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0160
Mã hàng : NAC-500-015
Giá : 25,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0170
Mã hàng : NAC-500-016
Giá : 25,000 VNĐ
1.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0180
Mã hàng : NAC-500-017
Giá : 25,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0190
Mã hàng : NAC-500-018
Giá : 25,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0200
Mã hàng : NAC-500-019
Giá : 25,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0210
Mã hàng : NAC-500-020
Giá : 25,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0220
Mã hàng : NAC-500-021
Giá : 25,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0230
Mã hàng : NAC-500-022
Giá : 25,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0240
Mã hàng : NAC-500-023
Giá : 25,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0250
Mã hàng : NAC-500-024
Giá : 25,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0260
Mã hàng : NAC-500-025
Giá : 25,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0270
Mã hàng : NAC-500-026
Giá : 25,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0280
Mã hàng : NAC-500-027
Giá : 25,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0290
Mã hàng : NAC-500-028
Giá : 25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :125 - Tổng truy cập : 188,221,341
Facebook
Liên hệ