XUẤT XỨ » Nhật Bản
6-10mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-211
Mã hàng : MTO-511-197
Giá : 3,249,000 VNĐ
10-18.5mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-204
Mã hàng : MTO-511-198
Giá : 3,444,000 VNĐ
18-35mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-711
Mã hàng : MTO-511-199
Giá : 2,960,000 VNĐ
35-60mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-712
Mã hàng : MTO-511-200
Giá : 3,054,000 VNĐ
160-250mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-715
Mã hàng : MTO-511-201
Giá : 6,239,000 VNĐ
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 6,554,000 VNĐ
0-25mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-121
Mã hàng : MTO-523-193
Giá : 8,528,000 VNĐ
25-50mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-122
Mã hàng : MTO-523-194
Giá : 9,380,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 342-251
Mã hàng : MTO-342-195
Giá : 6,498,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-101
Mã hàng : MTO-123-196
Giá : 2,142,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30
Mã hàng : MTO-500-213
Giá : 3,030,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30
Mã hàng : MTO-500-214
Giá : 2,541,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30
Mã hàng : MTO-500-215
Giá : 2,956,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30
Mã hàng : MTO-500-216
Giá : 3,673,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30
Mã hàng : MTO-500-217
Giá : 3,244,000 VNĐ
40" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-507-10
Mã hàng : MTO-500-219
Giá : 25,780,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :116 - Tổng truy cập : 193,894,285
Facebook
Liên hệ