XUẤT XỨ » Nhật Bản
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232-30
Mã hàng : MTO-293-283
Giá : 4,503,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử ngoài Mitutoyo 293-233-30
Mã hàng : MTO-293-284
Giá : 4,998,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341-30
Mã hàng : MTO-293-285
Giá : 3,300,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342-30
Mã hàng : MTO-293-286
Giá : 3,991,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343-30
Mã hàng : MTO-293-287
Giá : 4,354,000 VNĐ
50-75mm Panme cơ đo ngoài Mitutoyo 523-123
Mã hàng : MTO-523-289
Giá : 9,526,000 VNĐ
75-100mm Panme cơ đo ngoài Mitutoyo 523-124
Mã hàng : MTO-523-290
Giá : 10,322,000 VNĐ
50-75mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 122-103
Mã hàng : MTO-122-291
Giá : 3,160,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-104
Mã hàng : MTO-122-292
Giá : 3,277,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-166
Mã hàng : MTO-112-294
Giá : 3,359,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-167
Mã hàng : MTO-112-295
Giá : 4,049,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-168
Mã hàng : MTO-112-296
Giá : 4,646,000 VNĐ
125-150mm Panme đo trong Mitutoyo 145-190
Mã hàng : MTO-145-288
Giá : 5,863,000 VNĐ
12mm Đồng hồ so Mitutoyo 543-390B
Mã hàng : MTO-543-297
Giá : 5,582,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-470B
Mã hàng : MTO-543-298
Giá : 7,834,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-490B
Mã hàng : MTO-543-299
Giá : 8,542,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :142 - Tổng truy cập : 191,243,006
Facebook
Liên hệ