XUẤT XỨ » Nhật Bản
4.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0440
Mã hàng : NAC-500-043
Giá : 35,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã hàng : NAC-500-001
Giá : 115,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã hàng : NAC-500-002
Giá : 65,000 VNĐ
0.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0040
Mã hàng : NAC-500-003
Giá : 54,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0050
Mã hàng : NAC-500-004
Giá : 54,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0060
Mã hàng : NAC-500-005
Giá : 48,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0070
Mã hàng : NAC-500-006
Giá : 27,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0080
Mã hàng : NAC-500-007
Giá : 25,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0090
Mã hàng : NAC-500-008
Giá : 25,000 VNĐ
1.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0100
Mã hàng : NAC-500-009
Giá : 25,000 VNĐ
1.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0110
Mã hàng : NAC-500-010
Giá : 25,000 VNĐ
1.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0120
Mã hàng : NAC-500-011
Giá : 25,000 VNĐ
1.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0130
Mã hàng : NAC-500-012
Giá : 25,000 VNĐ
1.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0140
Mã hàng : NAC-500-013
Giá : 25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0150
Mã hàng : NAC-500-014
Giá : 25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0160
Mã hàng : NAC-500-015
Giá : 25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :117 - Tổng truy cập : 182,899,167
Facebook
Liên hệ