XUẤT XỨ » Nhật Bản
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-243
Mã hàng : MTO-293-170
Giá : 5,903,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-231
Mã hàng : MTO-293-171
Giá : 4,476,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232
Mã hàng : MTO-293-172
Giá : 5,189,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-233
Mã hàng : MTO-293-173
Giá : 7,196,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341
Mã hàng : MTO-293-174
Giá : 4,134,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343
Mã hàng : MTO-293-175
Giá : 7,802,000 VNĐ
75-100mm Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Mã hàng : MTO-145-176
Giá : 4,938,000 VNĐ
50-150mm Panme đo trong Mitutoyo 137-201
Mã hàng : MTO-137-177
Giá : 2,412,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-203
Mã hàng : MTO-137-178
Giá : 3,786,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 6,822,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314
Mã hàng : MTO-570-212
Giá : 14,387,000 VNĐ
12" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312
Mã hàng : MTO-570-211
Giá : 8,073,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10
Mã hàng : MTO-215-210
Giá : 9,741,000 VNĐ
0.6mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-425E
Mã hàng : MTO-513-208
Giá : 2,270,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,231,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B
Mã hàng : MTO-543-206
Giá : 8,836,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 193,882,747
Facebook
Liên hệ