XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3001B
Mã hàng : KRS-300-029
Giá : 4,561,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A
Mã hàng : KRS-316-044
Giá : 6,265,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3314
Mã hàng : KRS-331-047
Giá : 8,544,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5402D
Mã hàng : KRS-540-058
Giá : 4,061,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2417
Mã hàng : KRS-241-080
Giá : 19,619,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061
Mã hàng : KRS-106-070
Giá : 9,994,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
Mã hàng : KRS-106-071
Giá : 11,736,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1700
Mã hàng : KRS-170-074
Giá : 2,008,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1710
Mã hàng : KRS-171-075
Giá : 1,961,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2002R
Mã hàng : KRS-200-076
Giá : 2,961,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2006
Mã hàng : KRS-200-077
Giá : 3,101,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2433R
Mã hàng : KRS-243-081
Giá : 11,176,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2434
Mã hàng : KRS-243-082
Giá : 4,921,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
Mã hàng : KRS-312-083
Giá : 106,121,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãn hiệu
Đang online :87 - Tổng truy cập : 174,318,950
Facebook
Liên hệ