XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở đất Kyoritsu 4120A
Mã hàng : KRS-412-091
Giá : 11,772,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 8,076,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 7,760,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 9,698,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 15,017,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,848,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 11,207,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,615,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 35,700,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,841,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 10,942,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 41,888,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6030
Mã hàng : KRS-603-104
Giá : 41,888,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6050
Mã hàng : KRS-605-105
Giá : 9,698,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6200
Mã hàng : KRS-620-106
Giá : 11,343,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : KRS-620-107
Giá : 12,289,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :175 - Tổng truy cập : 186,258,357
Facebook
Liên hệ