x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
5" Kìm cắt dây Fujiya HWC-6
Mã hàng : FUJ-006-067
Giá : 447,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC1-200
Mã hàng : FUJ-120-068
Giá : 268,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC2-200
Mã hàng : FUJ-220-069
Giá : 292,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya PC5-280
Mã hàng : FUJ-528-070
Giá : 384,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90PR-150
Mã hàng : FUJ-901-075
Giá : 310,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-125
Mã hàng : FUJ-901-076
Giá : 312,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-150
Mã hàng : FUJ-901-077
Giá : 362,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã hàng : FUJ-901-079
Giá : 439,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã hàng : FUJ-910-080
Giá : 356,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-150
Mã hàng : FUJ-910-081
Giá : 362,000 VNĐ
4" Kìm cắt mini Fujiya MP11-100
Mã hàng : FUJ-111-082
Giá : 275,000 VNĐ
5" Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125
Mã hàng : FUJ-601-083
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 70H-175
Mã hàng : FUJ-701-084
Giá : 264,000 VNĐ
10" Kìm cắt đa năng Fujiya FA106
Mã hàng : FUJ-106-088
Giá : 464,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MP1-125
Mã hàng : FUJ-112-090
Giá : 268,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Fujiya 350-200
Mã hàng : FUJ-350-053
Giá : 213,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãn hiệu
Đang online :110 - Tổng truy cập : 178,927,087
Facebook
Liên hệ