XUẤT XỨ » Nhật Bản
Nhiệt ẩm kế Shinwa 72948
Mã hàng : SHI-948-035
Giá : 858,000 VNĐ
0.04-0.30mm Dưỡng đo độ dày 9 lá Shinwa 73781
Mã hàng : SHI-737-001
Giá : 232,000 VNĐ
50x80mm Kính soi kỹ thuật Shinwa 75756
Mã hàng : SHI-757-002
Giá : 256,000 VNĐ
60mm Kính soi kỹ thuật Shinwa 75758
Mã hàng : SHI-757-004
Giá : 256,000 VNĐ
1.5m Thước lá Shinwa 13056
Mã hàng : SHI-130-039
Giá : 3,539,000 VNĐ
25x50cm Thước eke vuông Shinwa 11481
Mã hàng : SHI-114-040
Giá : 569,000 VNĐ
Thước lá kết hợp thước đo lỗ Shinwa 62612
Mã hàng : SHI-626-041
Giá : 452,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thủy tinh Shinwa FW-50 78181
Mã hàng : SHI-781-082
Giá : 1,635,000 VNĐ
2m Thước cuộn Shinwa 78002
Mã hàng : SHI-780-042
Giá : 99,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thủy tinh Shinwa FW-30 78184
Mã hàng : SHI-781-081
Giá : 1,016,000 VNĐ
300x150mm Thước ê ke Shinwa 12325
Mã hàng : SHI-123-148
Giá : 106,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Shinwa 78007
Mã hàng : SHI-780-043
Giá : 205,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Shinwa 78008
Mã hàng : SHI-780-044
Giá : 296,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Shinwa 80824
Mã hàng : SHI-808-045
Giá : 869,000 VNĐ
5.5mThước cuộn Shinwa 80880
Mã hàng : SHI-808-046
Giá : 250,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Shinwa 80882
Mã hàng : SHI-808-047
Giá : 349,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :71 - Tổng truy cập : 174,448,704
Facebook
Liên hệ