XUẤT XỨ » Nhật Bản
5" Kìm cắt Keiba MN-A05
Mã hàng : KEB-005-003
Giá : 462,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba N-205S
Mã hàng : KEB-205-004
Giá : 317,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-217
Mã hàng : KEB-217-005
Giá : 453,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-207
Mã hàng : KEB-207-006
Giá : 424,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206 (Không có lỗ)
Mã hàng : KEB-206-007
Giá : 368,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206S (Loại 1 lỗ)
Mã hàng : KEB-206-008
Giá : 369,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba PL-724
Mã hàng : KEB-724-021
Giá : 539,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Keiba T-305
Mã hàng : KEB-305-009
Giá : 348,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Keiba T-306
Mã hàng : KEB-306-010
Giá : 361,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Keiba T-308
Mã hàng : KEB-308-011
Giá : 482,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Keiba HL-D14
Mã hàng : KEB-014-026
Giá : 376,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Keiba HR-D04
Mã hàng : KEB-004-027
Giá : 398,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Keiba HL-D04
Mã hàng : KEB-004-028
Giá : 398,000 VNĐ
8" Kìm điện Keiba PHL-118
Mã hàng : KEB-118-012
Giá : 664,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PH-106
Mã hàng : KEB-106-013
Giá : 487,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba PH-107
Mã hàng : KEB-107-014
Giá : 524,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :115 - Tổng truy cập : 184,923,459
Facebook
Liên hệ