XUẤT XỨ » Nhật Bản
20m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS20
Mã hàng : TJM-200-003
Giá : 236,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS30
Mã hàng : TJM-300-004
Giá : 342,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS50
Mã hàng : TJM-500-005
Giá : 500,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR30
Mã hàng : TJM-300-006
Giá : 371,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR50
Mã hàng : TJM-500-007
Giá : 525,000 VNĐ
10m Thước cuộn thép Tajima EPK-10
Mã hàng : TJM-100-008
Giá : 211,000 VNĐ
20m Thước cuộn thép Tajima EPK-20
Mã hàng : TJM-200-009
Giá : 333,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép Tajima EPK-30
Mã hàng : TJM-300-010
Giá : 444,000 VNĐ
2m Thước cuộn Tajima L13-20
Mã hàng : TJM-200-011
Giá : 68,000 VNĐ
3m Thước cuộn Tajima H6P30MY
Mã hàng : TJM-030-012
Giá : 101,000 VNĐ
5m Thước cuộn Tajima H6P50MY
Mã hàng : TJM-050-013
Giá : 131,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H9P55MW
Mã hàng : TJM-055-014
Giá : 152,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H5P55MW
Mã hàng : TJM-550-015
Giá : 182,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Tajima H5P75MW
Mã hàng : TJM-750-016
Giá : 226,000 VNĐ
10m Thước cuộn Tajima H5PA0MW
Mã hàng : TJM-000-017
Giá : 283,000 VNĐ
Thước đo góc nghiêng Slant 100 Tajima SLT-100
Mã hàng : TJM-100-018
Giá : 457,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :81 - Tổng truy cập : 175,985,944
Facebook
Liên hệ