XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-64ADR
Mã hàng : KPT-064-080
Giá : 3,506,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-66ADR
Mã hàng : KPT-066-081
Giá : 4,488,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-62SD
Mã hàng : KPT-062-082
Giá : 4,188,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-63D
Mã hàng : KPT-063-083
Giá : 1,861,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-74B
Mã hàng : KPT-074-084
Giá : 2,642,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-5
Mã hàng : KPT-132-086
Giá : 4,208,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-6
Mã hàng : KPT-132-087
Giá : 4,441,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-165DA
Mã hàng : KPT-165-088
Giá : 4,815,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3500
Mã hàng : KPT-350-186
Giá : 4,173,000 VNĐ
30mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3530
Mã hàng : KPT-353-089
Giá : 6,545,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600
Mã hàng : KPT-360-090
Giá : 4,173,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600F
Mã hàng : KPT-360-091
Giá : 5,154,000 VNĐ
40 x 85mm Bộ chà nhám đa dụng Kawasaki KPT-810K
Mã hàng : KPT-810-093
Giá : 5,704,000 VNĐ
72 x 146mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3664
Mã hàng : KPT-366-094
Giá : 5,644,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã hàng : KPT-366-095
Giá : 5,644,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-425
Mã hàng : KPT-425-097
Giá : 5,609,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :61 - Tổng truy cập : 180,413,195
Facebook
Liên hệ