x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 37,800,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 15,714,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 11,585,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 44,352,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6030
Mã hàng : KRS-603-104
Giá : 44,352,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6050
Mã hàng : KRS-605-105
Giá : 10,268,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : KRS-620-107
Giá : 13,012,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6202
Mã hàng : KRS-620-108
Giá : 8,509,000 VNĐ
Đồng hồ đo phân tích Kyoritsu 6310
Mã hàng : KRS-631-109
Giá : 132,470,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8031F
Mã hàng : KRS-803-110
Giá : 2,797,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8035
Mã hàng : KRS-803-111
Giá : 7,430,000 VNĐ
Đồng hồ đo tốc độ động cơ Kyoritsu 5600
Mã hàng : KRS-560-112
Giá : 6,372,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A
Mã hàng : KRS-121-113
Giá : 9,286,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A
Mã hàng : KRS-122-114
Giá : 9,756,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413R
Mã hàng : KRS-241-122
Giá : 10,414,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Megomet Kyoritsu 3123A
Mã hàng : KRS-312-121
Giá : 10,947,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :129 - Tổng truy cập : 179,088,729
Facebook
Liên hệ