XUẤT XỨ » Nhật Bản
Chỉ thị pha Kyoritsu 8031
Mã hàng : KRS-803-063
Giá : 862,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita N1900B
Mã hàng : MKT-190-056
Giá : 3,359,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,778,000 VNĐ
4-42TPI Dưỡng đo ren 30 lá Mitutoyo 188-111
Mã hàng : MTO-111-111
Giá : 451,000 VNĐ
40” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155
Mã hàng : MTO-155-003
Giá : 16,448,000 VNĐ
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 16,290,000 VNĐ
5-10mm Thước nhíp đồng hồ Mitutoyo 209-651
Mã hàng : MTO-651-065
Giá : 8,804,000 VNĐ
5-15mm Thước nhíp đồng hồ Mitutoyo 209-652
Mã hàng : MTO-652-066
Giá : 8,804,000 VNĐ
5-30mm Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Mã hàng : MTO-185-057
Giá : 3,055,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,763,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-102
Mã hàng : MTO-102-061
Giá : 5,766,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-103
Mã hàng : MTO-103-062
Giá : 5,054,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,763,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-103
Mã hàng : MTO-103-043
Giá : 4,949,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10
Mã hàng : MTO-139-034
Giá : 1,182,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342
Mã hàng : MTO-342-029
Giá : 6,955,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :143 - Tổng truy cập : 183,738,374
Facebook
Liên hệ