XUẤT XỨ » Nhật Bản
10 tấn Con đội lùn Masada MHB-10
Mã hàng : MSA-010-012
Giá : 1,726,000 VNĐ
15 tấn Con đội lùn Masada MHB-15
Mã hàng : MSA-015-013
Giá : 2,314,000 VNĐ
20 tấn Con đội lùn Masada MHB-20
Mã hàng : MSA-020-014
Giá : 2,655,000 VNĐ
30 tấn Con đội lùn Masada MHB-30Y
Mã hàng : MSA-030-015
Giá : 5,123,000 VNĐ
2 tấn Con đội móc Masada MHC-2RS-2
Mã hàng : MSA-002-016
Giá : 8,085,000 VNĐ
5 tấn Con đội móc Masada MHC-5RS-2
Mã hàng : MSA-005-017
Giá : 9,639,000 VNĐ
10 tấn Con đội móc Masada MHC-10RS-2
Mã hàng : MSA-010-018
Giá : 16,418,000 VNĐ
30 tấn Đội cá sấu Masada SJ-30H
Mã hàng : MSA-030-019
Giá : 16,657,000 VNĐ
50 tấn Đội cá sấu Masada SJ-50H
Mã hàng : MSA-050-020
Giá : 23,308,000 VNĐ
10 tấn Đội cá sấu Masada SJ-100H
Mã hàng : MSA-100-021
Giá : 39,232,000 VNĐ
3 tấn Đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-30M
Mã hàng : MSA-030-022
Giá : 31,503,000 VNĐ
5 tấn Đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-50M
Mã hàng : MSA-050-023
Giá : 43,329,000 VNĐ
10 tấn Đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-100M
Mã hàng : MSA-100-024
Giá : 53,068,000 VNĐ
100m Thước cuộn thép Tajima ETNA0MW1A03
Mã hàng : TJM-030-001
Giá : 3,167,000 VNĐ
10m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS10
Mã hàng : TJM-100-002
Giá : 158,000 VNĐ
20m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS20
Mã hàng : TJM-200-003
Giá : 236,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :101 - Tổng truy cập : 175,822,478
Facebook
Liên hệ