x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
Mã hàng : KRS-106-071
Giá : 12,199,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1700
Mã hàng : KRS-170-074
Giá : 2,209,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1710
Mã hàng : KRS-171-075
Giá : 2,037,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2002R
Mã hàng : KRS-200-076
Giá : 3,258,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2006
Mã hàng : KRS-200-077
Giá : 3,224,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2433R
Mã hàng : KRS-243-081
Giá : 12,293,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2434
Mã hàng : KRS-243-082
Giá : 5,114,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
Mã hàng : KRS-312-083
Giá : 110,301,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4106
Mã hàng : KRS-410-088
Giá : 31,533,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 8,551,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 8,217,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 10,268,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 15,900,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 8,310,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 11,866,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 15,474,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :126 - Tổng truy cập : 179,097,168
Facebook
Liên hệ