XUẤT XỨ » Nhật Bản
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-421-045
Giá : 12,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-452PL- Đầu dài
Mã hàng : KPT-452-046
Giá : 16,126,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-326P
Mã hàng : KPT-326-048
Giá : 9,583,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-049
Giá : 10,658,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-321-050
Giá : 10,425,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-381-051
Giá : 11,452,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-381-052
Giá : 11,219,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421SL
Mã hàng : KPT-421-053
Giá : 11,452,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421S
Mã hàng : KPT-421-054
Giá : 11,219,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-450-057
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-450-058
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-386SL
Mã hàng : KPT-386-059
Giá : 13,837,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-45SD
Mã hàng : KPT-045-060
Giá : 19,165,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SA
Mã hàng : KPT-055-061
Giá : 26,411,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3170
Mã hàng : KPT-317-062
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/2” Cần siết Kawasaki KPT-3175
Mã hàng : KPT-317-063
Giá : 2,805,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 180,524,024
Facebook
Liên hệ