x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
Ampe kìm Kyoritsu 2033
Mã hàng : KRS-203-008
Giá : 3,224,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412
Mã hàng : KRS-241-024
Giá : 9,708,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F
Mã hàng : KRS-241-025
Giá : 9,602,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431
Mã hàng : KRS-243-026
Giá : 5,632,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432
Mã hàng : KRS-243-027
Giá : 7,724,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433
Mã hàng : KRS-243-028
Giá : 6,232,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
Mã hàng : KRS-300-030
Giá : 4,834,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A
Mã hàng : KRS-300-031
Giá : 5,966,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021
Mã hàng : KRS-302-032
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022
Mã hàng : KRS-302-033
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
Mã hàng : KRS-302-034
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3111V
Mã hàng : KRS-311-035
Giá : 6,201,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5201
Mã hàng : KRS-520-065
Giá : 16,060,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124
Mã hàng : KRS-312-039
Giá : 27,526,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125
Mã hàng : KRS-312-040
Giá : 17,006,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A
Mã hàng : KRS-313-041
Giá : 4,461,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :180 - Tổng truy cập : 179,286,547
Facebook
Liên hệ