x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-137
Mã hàng : MTO-137-030
Giá : 677,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-101
Mã hàng : MTO-101-051
Giá : 2,844,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-101
Mã hàng : MTO-101-039
Giá : 1,999,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-111
Mã hàng : MTO-111-040
Giá : 2,764,000 VNĐ
0-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-139A
Mã hàng : MTO-139-044
Giá : 3,777,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733
Mã hàng : MTO-505-334
Giá : 2,424,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1050W Makita 9015B
Mã hàng : MKT-901-029
Giá : 3,503,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita 906
Mã hàng : MKT-906-039
Giá : 2,376,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 480W Makita 6016
Mã hàng : MKT-601-195
Giá : 5,311,000 VNĐ
12” Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173
Mã hàng : MTO-173-005
Giá : 6,618,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10
Mã hàng : MTO-143-038
Giá : 2,135,000 VNĐ
150mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-112
Mã hàng : MTO-112-056
Giá : 4,907,000 VNĐ
200mm Nivo (level) thanh cân bằng máy Mitutoyo 960-603
Mã hàng : MTO-960-301
Giá : 9,175,000 VNĐ
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 5,790,000 VNĐ
150mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-201
Mã hàng : MTO-201-019
Giá : 1,799,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-630-196
Giá : 2,219,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :133 - Tổng truy cập : 195,359,745
Facebook
Liên hệ