XUẤT XỨ » Nhật Bản
1" Súng vặn bu lông đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2
Mã hàng : KPT-050-004
Giá : 16,595,000 VNĐ
3/8” Máy vặn ốc Daikoku DT-1802
Mã hàng : DKK-180-022
Giá : 3,479,000 VNĐ
12" Thước lăn đường WM-10KDX
Mã hàng : KDS-010-019
Giá : 5,170,000 VNĐ
1/4” Máy mài đầu trụ Daikoku DT-6006
Mã hàng : DKK-600-035
Giá : 2,411,000 VNĐ
7” Máy mài góc Daikoku DT-6200L
Mã hàng : DKK-620-033
Giá : 6,786,000 VNĐ
25mm2 Kìm bấm cos MH-22
Mã hàng : MIS-022-680
Giá : 464,000 VNĐ
1/4” Máy vặn vít Daikoku DT-5909A
Mã hàng : DKK-590-024
Giá : 4,806,000 VNĐ
1/4” Máy vặn vít Daikoku DT-5909
Mã hàng : DKK-590-025
Giá : 3,529,000 VNĐ
1/4” Máy mài đầu trụ Daikoku DT-6005
Mã hàng : DKK-600-034
Giá : 2,208,000 VNĐ
1” Máy vặn ốc Daikoku DT-1331
Mã hàng : DKK-133-027
Giá : 15,473,000 VNĐ
4” Máy mài góc Daikoku DT-6100
Mã hàng : DKK-610-028
Giá : 4,381,000 VNĐ
5” Máy mài góc Daikoku DT-6150
Mã hàng : DKK-615-030
Giá : 4,825,000 VNĐ
5” Máy mài góc Daikoku DT-6150L
Mã hàng : DKK-615-031
Giá : 5,067,000 VNĐ
7” Máy mài góc Daikoku DT-6200
Mã hàng : DKK-620-032
Giá : 6,521,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 187,157,737
Facebook
Liên hệ