XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
Mã hàng : KRS-300-030
Giá : 4,834,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A
Mã hàng : KRS-300-031
Giá : 5,966,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021
Mã hàng : KRS-302-032
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022
Mã hàng : KRS-302-033
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
Mã hàng : KRS-302-034
Giá : 6,765,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3111V
Mã hàng : KRS-311-035
Giá : 6,201,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5201
Mã hàng : KRS-520-065
Giá : 16,060,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124
Mã hàng : KRS-312-039
Giá : 27,526,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125
Mã hàng : KRS-312-040
Giá : 17,006,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A
Mã hàng : KRS-313-041
Giá : 4,461,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3146A
Mã hàng : KRS-314-043
Giá : 10,001,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3315
Mã hàng : KRS-331-048
Giá : 8,842,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321
Mã hàng : KRS-332-049
Giá : 12,401,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3322
Mã hàng : KRS-332-050
Giá : 12,401,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3323
Mã hàng : KRS-332-051
Giá : 12,401,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Mã hàng : KRS-420-055
Giá : 19,003,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :89 - Tổng truy cập : 178,127,960
Facebook
Liên hệ