XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3160
Mã hàng : KPT-316-073
Giá : 4,883,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3165
Mã hàng : KPT-316-074
Giá : 4,883,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-620
Mã hàng : KPT-620-075
Giá : 4,300,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-225DA
Mã hàng : KPT-225-085
Giá : 8,971,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-5
Mã hàng : KPT-132-086
Giá : 5,733,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-6
Mã hàng : KPT-132-087
Giá : 6,052,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-165DA
Mã hàng : KPT-165-088
Giá : 5,840,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3500
Mã hàng : KPT-350-186
Giá : 5,840,000 VNĐ
30mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3530
Mã hàng : KPT-353-089
Giá : 8,971,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600
Mã hàng : KPT-360-090
Giá : 5,733,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600F
Mã hàng : KPT-360-091
Giá : 7,060,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1360F
Mã hàng : KPT-136-092
Giá : 7,431,000 VNĐ
40 x 85mm Bộ chà nhám đa dụng Kawasaki KPT-810K
Mã hàng : KPT-810-093
Giá : 6,370,000 VNĐ
72 x 146mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3664
Mã hàng : KPT-366-094
Giá : 7,697,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã hàng : KPT-366-095
Giá : 7,697,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-438
Mã hàng : KPT-438-096
Giá : 8,068,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :115 - Tổng truy cập : 175,824,486
Facebook
Liên hệ