XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
Mã hàng : KRS-300-030
Giá : 4,746,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A
Mã hàng : KRS-300-031
Giá : 5,665,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021
Mã hàng : KRS-302-032
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022
Mã hàng : KRS-302-033
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
Mã hàng : KRS-302-034
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3111V
Mã hàng : KRS-311-035
Giá : 6,302,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5201
Mã hàng : KRS-520-065
Giá : 14,909,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124
Mã hàng : KRS-312-039
Giá : 25,554,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125
Mã hàng : KRS-312-040
Giá : 17,283,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A
Mã hàng : KRS-313-041
Giá : 4,252,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3146A
Mã hàng : KRS-314-043
Giá : 10,164,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3315
Mã hàng : KRS-331-048
Giá : 8,986,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321
Mã hàng : KRS-332-049
Giá : 12,604,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3322
Mã hàng : KRS-332-050
Giá : 12,604,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3323
Mã hàng : KRS-332-051
Giá : 12,604,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Mã hàng : KRS-420-055
Giá : 17,640,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :202 - Tổng truy cập : 197,995,221
Facebook
Liên hệ