XUẤT XỨ » Nhật Bản
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-042
Giá : 13,748,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381P
Mã hàng : KPT-381-043
Giá : 16,190,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-452PL- Đầu dài
Mã hàng : KPT-452-046
Giá : 21,126,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-32PC
Mã hàng : KPT-032-047
Giá : 9,608,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-326P
Mã hàng : KPT-326-048
Giá : 12,156,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-049
Giá : 13,748,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-321-050
Giá : 13,430,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-381-051
Giá : 15,978,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-381-052
Giá : 15,341,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-45SD
Mã hàng : KPT-045-060
Giá : 25,266,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SA
Mã hàng : KPT-055-061
Giá : 34,873,000 VNĐ
1/2” Cần siết Kawasaki KPT-3175
Mã hàng : KPT-317-063
Giá : 3,451,000 VNĐ
1/4” Cần siết Kawasaki KPT-3305
Mã hàng : KPT-330-064
Giá : 3,185,000 VNĐ
1/2” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3176
Mã hàng : KPT-317-067
Giá : 2,708,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3300
Mã hàng : KPT-330-068
Giá : 3,079,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-705
Mã hàng : KPT-705-072
Giá : 2,655,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :58 - Tổng truy cập : 175,806,528
Facebook
Liên hệ