XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3314
Mã hàng : KRS-331-047
Giá : 9,552,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5402D
Mã hàng : KRS-540-058
Giá : 4,291,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2417
Mã hàng : KRS-241-080
Giá : 21,933,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061
Mã hàng : KRS-106-070
Giá : 10,128,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
Mã hàng : KRS-106-071
Giá : 11,424,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1700
Mã hàng : KRS-170-074
Giá : 2,245,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1710
Mã hàng : KRS-171-075
Giá : 2,071,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2002R
Mã hàng : KRS-200-076
Giá : 4,311,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2006
Mã hàng : KRS-200-077
Giá : 3,277,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2433R
Mã hàng : KRS-243-081
Giá : 7,361,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2434
Mã hàng : KRS-243-082
Giá : 4,746,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
Mã hàng : KRS-312-083
Giá : 102,416,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4106
Mã hàng : KRS-410-088
Giá : 29,276,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 8,690,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 7,631,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 9,539,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 196,554,869
Facebook
Liên hệ