XUẤT XỨ » Nhật Bản
10” Máy cắt góc đa năng Makita LS1016
Mã hàng : MKT-016-231
Giá : 15,216,000 VNĐ
10" Máy cắt góc đa năng Makita LS1030
Mã hàng : MKT-103-049
Giá : 11,866,000 VNĐ
260mm Máy cắt nhôm Makita LS1045
Mã hàng : MKT-045-160
Giá : 9,415,000 VNĐ
82mm Máy Bào Makita N1923NB
Mã hàng : MKT-923-157
Giá : 5,828,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,680,000 VNĐ
4-42TPI Dưỡng đo ren 30 lá Mitutoyo 188-111
Mã hàng : MTO-111-111
Giá : 423,000 VNĐ
40” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155
Mã hàng : MTO-155-003
Giá : 15,588,000 VNĐ
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 15,437,000 VNĐ
5-30mm Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Mã hàng : MTO-185-057
Giá : 2,903,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,657,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-102
Mã hàng : MTO-102-061
Giá : 5,545,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,563,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-103
Mã hàng : MTO-103-043
Giá : 4,760,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10
Mã hàng : MTO-139-034
Giá : 1,115,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342
Mã hàng : MTO-342-029
Giá : 6,689,000 VNĐ
50-75mm Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Mã hàng : MTO-187-059
Giá : 3,996,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :79 - Tổng truy cập : 193,891,676
Facebook
Liên hệ