XUẤT XỨ » Nhật Bản
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14MX
Mã hàng : KPT-014-022
Giá : 4,724,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14ME
Mã hàng : KPT-014-023
Giá : 4,724,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14SX
Mã hàng : KPT-014-024
Giá : 4,512,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14FX
Mã hàng : KPT-014-025
Giá : 5,097,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14HT
Mã hàng : KPT-014-026
Giá : 5,097,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14UP
Mã hàng : KPT-014-027
Giá : 4,406,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-1420
Mã hàng : KPT-142-028
Giá : 4,246,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14SH-DL
Mã hàng : KPT-014-030
Giá : 3,928,000 VNĐ
3/8” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-12BB
Mã hàng : KPT-012-032
Giá : 3,504,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-191P - đâu ngắn
Mã hàng : KPT-191-036
Giá : 7,697,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-191PL - đầu dài
Mã hàng : KPT-191-037
Giá : 8,068,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229S - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-229-039
Giá : 14,013,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229SL - đầu dài
Mã hàng : KPT-229-040
Giá : 14,066,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321P
Mã hàng : KPT-321-041
Giá : 13,430,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-042
Giá : 13,748,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381P
Mã hàng : KPT-381-043
Giá : 16,190,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 174,428,088
Facebook
Liên hệ