XUẤT XỨ » Nhật Bản
43mm Mỏ lết Fujiya FLA-43
Mã hàng : FUJ-043-032
Giá : 472,000 VNĐ
53mm Mỏ lết Fujiya FLA-53
Mã hàng : FUJ-053-033
Giá : 660,000 VNĐ
156mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-43G
Mã hàng : FUJ-043-155
Giá : 484,000 VNĐ
139mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-32G
Mã hàng : FUJ-032-156
Giá : 371,000 VNĐ
2m Thước cuộn Fujiya FLM-1320
Mã hàng : FUJ-132-010
Giá : 124,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1955
Mã hàng : FUJ-195-011
Giá : 249,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã hàng : FUJ-163-039
Giá : 182,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã hàng : FUJ-255-040
Giá : 299,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã hàng : FUJ-257-041
Giá : 374,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã hàng : FUJ-225-100
Giá : 259,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã hàng : FUJ-300-071
Giá : 628,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã hàng : FUJ-380-072
Giá : 692,000 VNĐ
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã hàng : FUJ-100-035
Giá : 377,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã hàng : FUJ-150-036
Giá : 490,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã hàng : FUJ-200-037
Giá : 653,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã hàng : FUJ-900-016
Giá : 594,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :210 - Tổng truy cập : 197,683,542
Facebook
Liên hệ