XUẤT XỨ » Nhật Bản
250mm Thước ê ke Shinwa 62294
Mã hàng : SHI-622-104
Giá : 590,000 VNĐ
70mm Thước cặp cơ Shinwa 19892
Mã hàng : SHI-198-107
Giá : 643,000 VNĐ
6" Thước cặp cơ Shinwa 19899
Mã hàng : SHI-198-108
Giá : 826,000 VNĐ
12" Thước cặp cơ Shinwa 19913
Mã hàng : SHI-199-109
Giá : 2,240,000 VNĐ
4" Thước cặp điện tử Shinwa 19974
Mã hàng : SHI-199-110
Giá : 1,715,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Shinwa 19975
Mã hàng : SHI-199-111
Giá : 1,715,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Shinwa 19976
Mã hàng : SHI-199-112
Giá : 2,036,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử Shinwa 19977
Mã hàng : SHI-199-113
Giá : 3,643,000 VNĐ
18" Thước cặp điện tử Shinwa 19986
Mã hàng : SHI-199-114
Giá : 10,286,000 VNĐ
24" Thước cặp điện tử Shinwa 19987
Mã hàng : SHI-199-115
Giá : 13,286,000 VNĐ
10mm Đồng hồ so Shinwa 73750
Mã hàng : SHI-737-147
Giá : 856,000 VNĐ
0.1-25mm Thước đo sâu điện tử mini Shinwa 19305
Mã hàng : SHI-193-141
Giá : 536,000 VNĐ
0-20mm Thước đo sâu cơ khí Shinwa 19300
Mã hàng : SHI-193-140
Giá : 986,000 VNĐ
15m Búng mực Shinwa 77963
Mã hàng : SHI-779-125
Giá : 536,000 VNĐ
Vạch lấy dấu Shinwa 78654
Mã hàng : SHI-786-127
Giá : 293,000 VNĐ
200mm Compa lấy dấu Shinwa 73067
Mã hàng : SHI-730-136
Giá : 472,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 177,132,163
Facebook
Liên hệ