XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
Mã hàng : KRS-106-071
Giá : 11,521,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1700
Mã hàng : KRS-170-074
Giá : 2,086,000 VNĐ
Máy thử điện áp Kyoritsu 1710
Mã hàng : KRS-171-075
Giá : 1,924,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2002R
Mã hàng : KRS-200-076
Giá : 3,077,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2006
Mã hàng : KRS-200-077
Giá : 3,045,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2433R
Mã hàng : KRS-243-081
Giá : 11,610,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2434
Mã hàng : KRS-243-082
Giá : 4,829,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
Mã hàng : KRS-312-083
Giá : 104,173,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 8,076,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 7,760,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 9,698,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 15,017,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,848,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 11,207,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,615,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 35,700,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :127 - Tổng truy cập : 191,196,377
Facebook
Liên hệ