x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã hàng : KPT-075-124
Giá : 6,217,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 9,723,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã hàng : KPT-075-126
Giá : 6,217,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 4,488,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 4,254,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-183
Mã hàng : KPT-183-130
Giá : 5,843,000 VNĐ
2” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG65A-DS
Mã hàng : KPT-065-135
Giá : 5,983,000 VNĐ
2” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG65A-DR
Mã hàng : KPT-065-136
Giá : 5,983,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DS
Mã hàng : KPT-065-137
Giá : 6,217,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DR
Mã hàng : KPT-065-138
Giá : 6,217,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DSG
Mã hàng : KPT-125-139
Giá : 10,144,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DRG
Mã hàng : KPT-125-140
Giá : 9,720,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DSG
Mã hàng : KPT-150-141
Giá : 10,845,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DRG
Mã hàng : KPT-150-142
Giá : 10,845,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-SD110A
Mã hàng : KPT-110-143
Giá : 4,324,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-SD150
Mã hàng : KPT-150-144
Giá : 4,371,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 179,120,648
Facebook
Liên hệ