XUẤT XỨ » Nhật Bản
50mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-553E
Mã hàng : MTO-553-092
Giá : 11,103,000 VNĐ
5mm Đồng hồ so Mitutoyo 1044F
Mã hàng : MTO-044-083
Giá : 2,351,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-104
Mã hàng : MTO-104-014
Giá : 731,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312
Mã hàng : MTO-312-013
Giá : 768,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683
Mã hàng : MTO-683-008
Giá : 1,593,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Mã hàng : MTO-685-010
Giá : 1,901,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171
Mã hàng : MTO-171-004
Giá : 5,696,000 VNĐ
600mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132
Mã hàng : MTO-132-104
Giá : 20,426,000 VNĐ
60mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-172
Mã hàng : MTO-172-069
Giá : 5,883,000 VNĐ
6” Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20
Mã hàng : MTO-196-006
Giá : 3,350,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-140-10
Mã hàng : MTO-140-035
Giá : 1,339,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-104
Mã hàng : MTO-104-050
Giá : 2,969,000 VNĐ
75mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-110
Mã hàng : MTO-110-054
Giá : 2,237,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114
Mã hàng : MTO-114-016
Giá : 987,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-118
Mã hàng : MTO-118-015
Giá : 1,023,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684
Mã hàng : MTO-684-009
Giá : 2,383,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :112 - Tổng truy cập : 182,583,835
Facebook
Liên hệ