XUẤT XỨ » Nhật Bản
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã hàng : FUJ-261-054
Giá : 206,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM03-180
Mã hàng : FUJ-031-059
Giá : 460,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM06-210
Mã hàng : FUJ-062-061
Giá : 363,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313A-165
Mã hàng : FUJ-313-062
Giá : 385,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya WB-E
Mã hàng : FUJ-000-063
Giá : 271,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya AP-M
Mã hàng : FUJ-000-065
Giá : 364,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya TT-M
Mã hàng : FUJ-000-066
Giá : 611,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313B-165
Mã hàng : FUJ-313-073
Giá : 421,000 VNĐ
7" Kìm nhọn Fujiya 380-170
Mã hàng : FUJ-380-085
Giá : 210,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Fujiya 110-250S
Mã hàng : FUJ-110-089
Giá : 425,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật Fujiya FPT01A-115
Mã hàng : FUJ-111-091
Giá : 131,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT259AE-130
Mã hàng : FUJ-259-092
Giá : 236,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT00E-130
Mã hàng : FUJ-130-093
Giá : 261,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSB-175
Mã hàng : FUJ-175-094
Giá : 389,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSS-175
Mã hàng : FUJ-175-095
Giá : 389,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FHB-175
Mã hàng : FUJ-175-096
Giá : 387,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 180,191,119
Facebook
Liên hệ