XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã hàng : FUJ-901-079
Giá : 439,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã hàng : FUJ-910-080
Giá : 356,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-150
Mã hàng : FUJ-910-081
Giá : 362,000 VNĐ
4" Kìm cắt mini Fujiya MP11-100
Mã hàng : FUJ-111-082
Giá : 275,000 VNĐ
5" Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125
Mã hàng : FUJ-601-083
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 70H-175
Mã hàng : FUJ-701-084
Giá : 264,000 VNĐ
10" Kìm cắt đa năng Fujiya FA106
Mã hàng : FUJ-106-088
Giá : 464,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MP1-125
Mã hàng : FUJ-112-090
Giá : 268,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Fujiya 350-200
Mã hàng : FUJ-350-053
Giá : 213,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN03C-135
Mã hàng : FUJ-031-137
Giá : 232,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã hàng : FUJ-225-008
Giá : 294,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã hàng : FUJ-180-055
Giá : 352,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã hàng : FUJ-180-056
Giá : 367,000 VNĐ
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã hàng : FUJ-215-012
Giá : 127,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã hàng : FUJ-615-014
Giá : 127,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã hàng : FUJ-620-015
Giá : 139,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :127 - Tổng truy cập : 180,421,472
Facebook
Liên hệ