x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3500
Mã hàng : KPT-350-186
Giá : 4,173,000 VNĐ
30mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3530
Mã hàng : KPT-353-089
Giá : 6,545,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600
Mã hàng : KPT-360-090
Giá : 4,173,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600F
Mã hàng : KPT-360-091
Giá : 5,154,000 VNĐ
40 x 85mm Bộ chà nhám đa dụng Kawasaki KPT-810K
Mã hàng : KPT-810-093
Giá : 5,704,000 VNĐ
72 x 146mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3664
Mã hàng : KPT-366-094
Giá : 5,644,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã hàng : KPT-366-095
Giá : 5,644,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-425
Mã hàng : KPT-425-097
Giá : 5,609,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-46SX
Mã hàng : KPT-046-098
Giá : 1,604,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-34S
Mã hàng : KPT-034-099
Giá : 4,909,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-38S
Mã hàng : KPT-038-100
Giá : 4,675,000 VNĐ
20 x 520mm Máy chà nhám băng Kawasaki KPT-520
Mã hàng : KPT-520-103
Giá : 4,394,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-36P
Mã hàng : KPT-036-101
Giá : 4,909,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-37P
Mã hàng : KPT-037-102
Giá : 4,675,000 VNĐ
153mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3200
Mã hàng : KPT-320-106
Giá : 1,543,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3210
Mã hàng : KPT-321-107
Giá : 2,198,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 178,975,101
Facebook
Liên hệ