XUẤT XỨ » Nhật Bản
5 tấn Con đội Masada MS-5Y
Mã hàng : MSA-005-004
Giá : 773,000 VNĐ
7 tấn Con đội Masada MH-7
Mã hàng : MSA-007-005
Giá : 993,000 VNĐ
10 tấn Con đội Masada MH-10
Mã hàng : MSA-010-006
Giá : 1,229,000 VNĐ
15 tấn Con đội Masada MH-15
Mã hàng : MSA-015-007
Giá : 1,645,000 VNĐ
20 tấn Con đội Masada MH-20
Mã hàng : MSA-020-008
Giá : 1,895,000 VNĐ
30 tấn Con đội Masada MH-30V
Mã hàng : MSA-030-009
Giá : 3,096,000 VNĐ
50 tấn Con đội Masada MH-50Y
Mã hàng : MSA-050-010
Giá : 8,610,000 VNĐ
100 tấn Con đội Masada MH-100Y
Mã hàng : MSA-100-011
Giá : 34,121,000 VNĐ
15 tấn Con đội lùn Masada MHB-15
Mã hàng : MSA-015-013
Giá : 1,652,000 VNĐ
20 tấn Con đội lùn Masada MHB-20
Mã hàng : MSA-020-014
Giá : 1,860,000 VNĐ
30 tấn Con đội lùn Masada MHB-30Y
Mã hàng : MSA-030-015
Giá : 3,110,000 VNĐ
2 tấn Con đội móc Masada MHC-2RS-2
Mã hàng : MSA-002-016
Giá : 6,428,000 VNĐ
5 tấn Con đội móc Masada MHC-5RS-2
Mã hàng : MSA-005-017
Giá : 6,930,000 VNĐ
10 tấn Con đội móc Masada MHC-10RS-2
Mã hàng : MSA-010-018
Giá : 11,805,000 VNĐ
30 tấn Đội cá sấu Masada SJ-30H
Mã hàng : MSA-030-019
Giá : 13,213,000 VNĐ
50 tấn Đội cá sấu Masada SJ-50H
Mã hàng : MSA-050-020
Giá : 18,276,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :169 - Tổng truy cập : 191,404,942
Facebook
Liên hệ