XUẤT XỨ » Nhật Bản
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã hàng : KPT-065-123
Giá : 9,449,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã hàng : KPT-075-124
Giá : 8,494,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 13,323,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã hàng : KPT-075-126
Giá : 8,494,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 6,158,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 5,840,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS4B
Mã hàng : KPT-004-131
Giá : 8,333,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS5B
Mã hàng : KPT-005-132
Giá : 8,971,000 VNĐ
2” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG65A-DR
Mã hàng : KPT-065-136
Giá : 8,174,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DS
Mã hàng : KPT-065-137
Giá : 8,494,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DR
Mã hàng : KPT-065-138
Giá : 8,494,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DSG
Mã hàng : KPT-125-139
Giá : 13,854,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DRG
Mã hàng : KPT-125-140
Giá : 13,854,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DSG
Mã hàng : KPT-150-141
Giá : 14,862,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DRG
Mã hàng : KPT-150-142
Giá : 13,854,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-SD110A
Mã hàng : KPT-110-143
Giá : 5,893,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :72 - Tổng truy cập : 177,201,187
Facebook
Liên hệ