XUẤT XỨ » Nhật Bản
Ampe kìm đo dòng rò Hioki 3293-50
Mã hàng : HOK-329-051
Giá : 7,826,000 VNĐ
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285
Mã hàng : HOK-328-045
Giá : 11,179,000 VNĐ
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285-20
Mã hàng : HOK-328-046
Giá : 11,258,000 VNĐ
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288
Mã hàng : HOK-328-048
Giá : 4,400,000 VNĐ
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20
Mã hàng : HOK-328-049
Giá : 4,636,000 VNĐ
Ampe kìm AC Hioki 3291-50
Mã hàng : HOK-329-050
Giá : 2,784,000 VNĐ
Lux kế Hioki 3423
Mã hàng : HOK-342-052
Giá : 13,240,000 VNĐ
Đồng hồ đa năng số chính xác cao Hioki DT4281
Mã hàng : HOK-428-053
Giá : 9,169,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20
Mã hàng : HOK-401-059
Giá : 4,282,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20
Mã hàng : HOK-401-060
Giá : 4,282,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4018-20
Mã hàng : HOK-401-061
Giá : 4,282,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20
Mã hàng : HOK-405-063
Giá : 8,149,000 VNĐ
Ampe kìm Hioki 3128-10
Mã hàng : HOK-810-006
Giá : 3,290,000 VNĐ
Ampe kìm Hioki 3127-10
Mã hàng : HOK-710-004
Giá : 1,880,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở Hioki 3451-15
Mã hàng : HOK-115-021
Giá : 6,590,000 VNĐ
Ampe kìm Hioki 3281
Mã hàng : HOK-281-013
Giá : 4,372,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 176,062,275
Facebook
Liên hệ