XUẤT XỨ » Nhật Bản
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-37P
Mã hàng : KPT-037-102
Giá : 6,370,000 VNĐ
153mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3200
Mã hàng : KPT-320-106
Giá : 2,124,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3210
Mã hàng : KPT-321-107
Giá : 3,026,000 VNĐ
194mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3220
Mã hàng : KPT-322-108
Giá : 3,026,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1220S
Mã hàng : KPT-122-109
Giá : 2,283,000 VNĐ
164mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1240S
Mã hàng : KPT-124-110
Giá : 2,549,000 VNĐ
192mm Máy mài góc Kawasaki KPT-28DGS
Mã hàng : KPT-028-111
Giá : 3,344,000 VNĐ
135mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG3
Mã hàng : KPT-003-112
Giá : 6,052,000 VNĐ
179mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CS
Mã hàng : KPT-025-114
Giá : 6,264,000 VNĐ
284mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CS
Mã hàng : KPT-025-115
Giá : 7,697,000 VNĐ
300mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CR
Mã hàng : KPT-025-117
Giá : 7,697,000 VNĐ
157mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CS
Mã hàng : KPT-045-118
Giá : 6,264,000 VNĐ
167mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CR
Mã hàng : KPT-045-119
Giá : 6,264,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CR
Mã hàng : KPT-065-120
Giá : 8,174,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CS
Mã hàng : KPT-065-121
Giá : 8,174,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã hàng : KPT-065-122
Giá : 9,449,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 177,063,620
Facebook
Liên hệ