XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3170
Mã hàng : KPT-317-062
Giá : 3,451,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3315
Mã hàng : KPT-331-065
Giá : 3,185,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3171
Mã hàng : KPT-317-066
Giá : 2,708,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3310
Mã hàng : KPT-331-069
Giá : 3,079,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-1170
Mã hàng : KPT-117-070
Giá : 2,708,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-700
Mã hàng : KPT-700-071
Giá : 2,655,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-625
Mã hàng : KPT-625-076
Giá : 4,300,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-3870
Mã hàng : KPT-387-077
Giá : 5,309,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-1601
Mã hàng : KPT-160-078
Giá : 3,557,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-1651
Mã hàng : KPT-165-079
Giá : 5,362,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-64ADR
Mã hàng : KPT-064-080
Giá : 4,777,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-66ADR
Mã hàng : KPT-066-081
Giá : 5,999,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-62SD
Mã hàng : KPT-062-082
Giá : 5,733,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-63D
Mã hàng : KPT-063-083
Giá : 2,549,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-74B
Mã hàng : KPT-074-084
Giá : 3,557,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-36P
Mã hàng : KPT-036-101
Giá : 6,742,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :73 - Tổng truy cập : 177,241,943
Facebook
Liên hệ