XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-035-170
Giá : 30,362,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280PL
Mã hàng : KPT-280-184
Giá : 14,756,000 VNĐ
3/8” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-12CE
Mã hàng : KPT-012-031
Giá : 4,724,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25DC
Mã hàng : KPT-025-033
Giá : 9,608,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25PC - đầu dài
Mã hàng : KPT-025-034
Giá : 9,608,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-285PL - đầu dài
Mã hàng : KPT-285-035
Giá : 12,262,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280P - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-280-038
Giá : 12,793,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421P
Mã hàng : KPT-421-044
Giá : 16,190,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-421-045
Giá : 16,827,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421SL
Mã hàng : KPT-421-053
Giá : 15,978,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421S
Mã hàng : KPT-421-054
Giá : 15,341,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH
Mã hàng : KPT-055-055
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH-2
Mã hàng : KPT-055-056
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-450-057
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-450-058
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-386SL
Mã hàng : KPT-386-059
Giá : 18,950,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :69 - Tổng truy cập : 177,165,794
Facebook
Liên hệ