x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
8" Kìm điện Keiba ET-508
Mã hàng : KEB-508-018
Giá : 516,000 VNĐ
4.5" Kìm điện Keiba HN-D04
Mã hàng : KEB-004-019
Giá : 480,000 VNĐ
5" Kìm điện Keiba PL-725
Mã hàng : KEB-725-022
Giá : 579,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PL-726
Mã hàng : KEB-726-023
Giá : 597,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PL-726A
Mã hàng : KEB-726-024
Giá : 639,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba PL-727
Mã hàng : KEB-727-025
Giá : 705,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C28
Mã hàng : KEB-028-030
Giá : 564,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C58
Mã hàng : KEB-058-031
Giá : 458,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong Keiba HB-D04
Mã hàng : KEB-004-020
Giá : 410,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0090
Mã hàng : NAC-500-008
Giá : 25,000 VNĐ
1.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-011
Mã hàng : NAC-652-126
Giá : 31,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-025
Mã hàng : NAC-652-140
Giá : 31,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-026
Mã hàng : NAC-652-141
Giá : 31,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-028
Mã hàng : NAC-652-143
Giá : 31,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-046
Mã hàng : NAC-652-161
Giá : 58,000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe WM-10KL
Mã hàng : KDS-010-017
Giá : 2,783,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :156 - Tổng truy cập : 178,986,579
Facebook
Liên hệ