XUẤT XỨ » Nhật Bản
120mm Máy cưa sắt cầm tay Makita 2107FK
Mã hàng : MKT-107-350
Giá : 9,342,000 VNĐ
45mm Máy đục bê tông 1.350W Makita HR4511C
Mã hàng : MKT-511-328
Giá : 14,857,000 VNĐ
52mm Máy đục bê tông 1.500W Makita HR5211C
Mã hàng : MKT-211-329
Giá : 18,035,000 VNĐ
1.6mm Máy cắt tôn 300W Makita JS1600
Mã hàng : MKT-600-330
Giá : 8,076,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Makita NHP1300S
Mã hàng : MKT-300-333
Giá : 3,670,000 VNĐ
1.850W Máy phay Makita RP1800
Mã hàng : MKT-800-337
Giá : 7,219,000 VNĐ
165mm Máy cưa đĩa Makita SP6000
Mã hàng : MKT-000-339
Giá : 7,471,000 VNĐ
40.2cc Máy cắt cỏ Makita RBC411
Mã hàng : MKT-411-348
Giá : 5,615,000 VNĐ
185mm Máy cắt kim loại Makita 4131
Mã hàng : MKT-413-358
Giá : 7,735,000 VNĐ
12” Máy cưa xích Makita 5012B
Mã hàng : MKT-501-359
Giá : 5,133,000 VNĐ
13mm Máy khoan điện thân nhôm 700W Makita 6301
Mã hàng : MKT-630-392
Giá : 5,548,000 VNĐ
5" Máy mài góc Makita 9565CVR
Mã hàng : MKT-956-396
Giá : 3,119,000 VNĐ
136mm Máy bào Makita 1804N
Mã hàng : MKT-180-168
Giá : 9,869,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa lọng 5 chi tiết Makita A-80400 (B-29)
Mã hàng : MKT-804-578
Giá : 180,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa lọng gỗ 5 chi tiết B-10S Makita 792691-8
Mã hàng : MKT-792-582
Giá : 169,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa lọng gỗ 5 chi tiết B-13 Makita 792514-0
Mã hàng : MKT-792-583
Giá : 73,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :211 - Tổng truy cập : 184,669,562
Facebook
Liên hệ