x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421S
Mã hàng : KPT-421-054
Giá : 11,219,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-450-057
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-450-058
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-386SL
Mã hàng : KPT-386-059
Giá : 13,837,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-45SD
Mã hàng : KPT-045-060
Giá : 19,165,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SA
Mã hàng : KPT-055-061
Giá : 26,411,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3170
Mã hàng : KPT-317-062
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/2” Cần siết Kawasaki KPT-3175
Mã hàng : KPT-317-063
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/4” Cần siết Kawasaki KPT-3305
Mã hàng : KPT-330-064
Giá : 2,309,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3315
Mã hàng : KPT-331-065
Giá : 2,309,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3171
Mã hàng : KPT-317-066
Giá : 2,338,000 VNĐ
1/2” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3176
Mã hàng : KPT-317-067
Giá : 2,338,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3300
Mã hàng : KPT-330-068
Giá : 2,244,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3310
Mã hàng : KPT-331-069
Giá : 2,244,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-1170
Mã hàng : KPT-117-070
Giá : 2,151,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-700
Mã hàng : KPT-700-071
Giá : 1,940,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :94 - Tổng truy cập : 179,281,569
Facebook
Liên hệ