XUẤT XỨ » Nhật Bản
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-104
Mã hàng : MTO-122-292
Giá : 3,753,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-166
Mã hàng : MTO-112-294
Giá : 3,844,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-167
Mã hàng : MTO-112-295
Giá : 4,620,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-168
Mã hàng : MTO-112-296
Giá : 5,306,000 VNĐ
125-150mm Panme đo trong Mitutoyo 145-190
Mã hàng : MTO-145-288
Giá : 6,704,000 VNĐ
12mm Đồng hồ so Mitutoyo 543-390B
Mã hàng : MTO-543-297
Giá : 6,264,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-470B
Mã hàng : MTO-543-298
Giá : 8,800,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-490B
Mã hàng : MTO-543-299
Giá : 9,590,000 VNĐ
Bộ đầu ren thay thế hệ inch 10 chi tiết Mitutoyo 126-810
Mã hàng : MTO-126-302
Giá : 12,167,000 VNĐ
Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Sanwa LX2
Mã hàng : SNA-002-015
Giá : 5,824,000 VNĐ
Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Sanwa LX3132
Mã hàng : SNA-313-016
Giá : 3,038,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Sanwa DG6
Mã hàng : SNA-006-017
Giá : 4,937,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Sanwa DG7
Mã hàng : SNA-007-018
Giá : 3,040,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Sanwa DG8
Mã hàng : SNA-008-019
Giá : 5,167,000 VNĐ
Ampe kìm Sanwa DCL1000
Mã hàng : SNA-100-004
Giá : 2,843,000 VNĐ
Ampe kìm Sanwa DCL10
Mã hàng : SNA-010-003
Giá : 1,118,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :150 - Tổng truy cập : 180,259,422
Facebook
Liên hệ