XUẤT XỨ » Nhật Bản
100-125mm Panme điện tử Mitutoyo 293-250-10
Mã hàng : MTO-293-261
Giá : 7,662,000 VNĐ
125-150mm Panme điện tử Mitutoyo 293-251-10
Mã hàng : MTO-293-262
Giá : 8,369,000 VNĐ
150-175mm Panme điện tử Mitutoyo 293-252-10
Mã hàng : MTO-293-263
Giá : 9,109,000 VNĐ
175-200mm Panme điện tử Mitutoyo 293-253-10
Mã hàng : MTO-293-264
Giá : 9,800,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-240-30
Mã hàng : MTO-293-267
Giá : 2,873,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử 293-340-30
Mã hàng : MTO-293-268
Giá : 3,288,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821-30
Mã hàng : MTO-293-271
Giá : 3,016,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 112-165
Mã hàng : MTO-112-293
Giá : 3,210,000 VNĐ
450mm Thước lá thẳng Mitutoyo 182-251
Mã hàng : MTO-182-273
Giá : 880,000 VNĐ
150mm Thước đo góc đa năng Mitutoyo 187-907
Mã hàng : MTO-187-276
Giá : 4,284,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-213-10
Mã hàng : MTO-571-274
Giá : 8,425,000 VNĐ
6" Thước thủy đo độ nghiêng  Mitutoyo 950-317
Mã hàng : MTO-950-277
Giá : 6,484,000 VNĐ
6" Thước thủy đo độ nghiêng  Mitutoyo 950-318
Mã hàng : MTO-950-278
Giá : 10,198,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử ngoài Mitutoyo 293-233-30
Mã hàng : MTO-293-284
Giá : 5,617,000 VNĐ
50-75mm Panme cơ đo ngoài Mitutoyo 523-123
Mã hàng : MTO-523-289
Giá : 10,884,000 VNĐ
75-100mm Panme cơ đo ngoài Mitutoyo 523-124
Mã hàng : MTO-523-290
Giá : 11,790,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :108 - Tổng truy cập : 180,369,223
Facebook
Liên hệ