XUẤT XỨ » Nhật Bản
325-350mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150
Mã hàng : MTO-103-251
Giá : 7,893,000 VNĐ
350-375mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-151
Mã hàng : MTO-103-252
Giá : 8,106,000 VNĐ
375-400mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-152
Mã hàng : MTO-103-253
Giá : 8,402,000 VNĐ
100-200mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A
Mã hàng : MTO-104-254
Giá : 5,903,000 VNĐ
200-300mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-141A
Mã hàng : MTO-104-255
Giá : 6,807,000 VNĐ
300-400mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-142A
Mã hàng : MTO-104-256
Giá : 8,386,000 VNĐ
400-500mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-143A
Mã hàng : MTO-104-257
Giá : 9,900,000 VNĐ
500-600mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-144A
Mã hàng : MTO-104-258
Giá : 11,868,000 VNĐ
600-700mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-145A
Mã hàng : MTO-104-259
Giá : 13,822,000 VNĐ
0-25mm Panme điện tử Mitutoyo 293-100
Mã hàng : MTO-293-260
Giá : 23,789,000 VNĐ
100-125mm Panme điện tử Mitutoyo 293-250-10
Mã hàng : MTO-293-261
Giá : 7,662,000 VNĐ
125-150mm Panme điện tử Mitutoyo 293-251-10
Mã hàng : MTO-293-262
Giá : 8,369,000 VNĐ
150-175mm Panme điện tử Mitutoyo 293-252-10
Mã hàng : MTO-293-263
Giá : 9,109,000 VNĐ
175-200mm Panme điện tử Mitutoyo 293-253-10
Mã hàng : MTO-293-264
Giá : 9,800,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30
Mã hàng : MTO-500-266
Giá : 2,692,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-240-30
Mã hàng : MTO-293-267
Giá : 2,873,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :81 - Tổng truy cập : 178,135,494
Facebook
Liên hệ