XUẤT XỨ » Nhật Bản
Ampe kìm Kaise SK-7720
Mã hàng : KAI-720-026
Ampe kìm Kaise SK-7810
Mã hàng : KAI-810-027
Ampe kìm Kaise SK-7820
Mã hàng : KAI-820-028
Ampe kìm Kaise SK-7625
Mã hàng : KAI-625-030
Giá : 1,765,000 VNĐ
Ampe kìm Kaise SK-7661
Mã hàng : KAI-661-031
Giá : 4,918,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-052-158
Giá : 2,177,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-517H
Mã hàng : KPT-517-151
Giá : 11,306,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-052-159
Giá : 3,132,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
Mã hàng : KPT-001-162
Giá : 12,209,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-2S
Mã hàng : KPT-002-163
Giá : 12,581,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-3S
Mã hàng : KPT-003-164
Giá : 12,899,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-010-165
Giá : 12,209,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-015-166
Giá : 12,421,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-010-167
Giá : 17,410,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-030-169
Giá : 23,674,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :75 - Tổng truy cập : 176,031,177
Facebook
Liên hệ