XUẤT XỨ » Nhật Bản
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-052-158
Giá : 2,177,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-517H
Mã hàng : KPT-517-151
Giá : 11,306,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-052-159
Giá : 3,132,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
Mã hàng : KPT-001-162
Giá : 12,209,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-2S
Mã hàng : KPT-002-163
Giá : 12,581,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-3S
Mã hàng : KPT-003-164
Giá : 12,899,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-010-165
Giá : 12,209,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-015-166
Giá : 12,421,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-010-167
Giá : 17,410,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-030-169
Giá : 23,674,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-035-170
Giá : 30,362,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-030-179
Giá : 13,058,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280PL
Mã hàng : KPT-280-184
Giá : 14,756,000 VNĐ
3/8” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-12CE
Mã hàng : KPT-012-031
Giá : 4,724,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25DC
Mã hàng : KPT-025-033
Giá : 9,608,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25PC - đầu dài
Mã hàng : KPT-025-034
Giá : 9,608,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 174,456,482
Facebook
Liên hệ