XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171
Mã hàng : MTO-171-004
Giá : 5,479,000 VNĐ
600mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132
Mã hàng : MTO-132-104
Giá : 19,356,000 VNĐ
60mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-172
Mã hàng : MTO-172-069
Giá : 5,659,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-140-10
Mã hàng : MTO-140-035
Giá : 1,263,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-104
Mã hàng : MTO-104-050
Giá : 2,762,000 VNĐ
75mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-110
Mã hàng : MTO-110-054
Giá : 2,150,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114
Mã hàng : MTO-114-016
Giá : 931,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-118
Mã hàng : MTO-118-015
Giá : 972,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684
Mã hàng : MTO-684-009
Giá : 2,292,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686
Mã hàng : MTO-686-011
Giá : 2,536,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Makita PV7001C
Mã hàng : MKT-700-037
Giá : 5,624,000 VNĐ
Máy cắt cỏ dùng xăng Makita RBC411Z
Mã hàng : MKT-411-154
Giá : 6,553,000 VNĐ
125mm Máy cắt tường Makita SG1250
Mã hàng : MKT-250-234
Giá : 11,189,000 VNĐ
1” Máy xiết mở bu lông Makita TW1000
Mã hàng : MKT-100-179
Giá : 15,635,000 VNĐ
130mm Máy trộn Makita UT1301
Mã hàng : MKT-130-060
Giá : 6,427,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831-30
Mã hàng : MTO-293-272
Giá : 2,832,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :176 - Tổng truy cập : 191,313,970
Facebook
Liên hệ