XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-20
Mã hàng : MTO-500-154
Giá : 3,636,000 VNĐ
18" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-505-10
Mã hàng : MTO-500-155
Giá : 14,896,000 VNĐ
6" Thước cặp đo sâu du xích Mitutoyo 527-121
Mã hàng : MTO-527-158
Giá : 1,955,000 VNĐ
6" Thước cặp đo sâu điện tử Mitutoyo 571-211-20
Mã hàng : MTO-571-159
Giá : 6,406,000 VNĐ
8" Thước cặp đo sâu điện tử Mitutoyo 571-212-20
Mã hàng : MTO-571-160
Giá : 7,338,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-242
Mã hàng : MTO-293-169
Giá : 6,747,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-243
Mã hàng : MTO-293-170
Giá : 6,528,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232
Mã hàng : MTO-293-172
Giá : 5,739,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-233
Mã hàng : MTO-293-173
Giá : 7,958,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341
Mã hàng : MTO-293-174
Giá : 4,571,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343
Mã hàng : MTO-293-175
Giá : 8,627,000 VNĐ
75-100mm Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Mã hàng : MTO-145-176
Giá : 5,539,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 7,662,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314
Mã hàng : MTO-570-212
Giá : 16,151,000 VNĐ
0.6mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-425E
Mã hàng : MTO-513-208
Giá : 2,550,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,467,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :109 - Tổng truy cập : 180,375,104
Facebook
Liên hệ