XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-464
Mã hàng : MTO-500-220
Giá : 4,570,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153
Mã hàng : MTO-500-221
Giá : 7,623,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-682
Mã hàng : MTO-505-223
Giá : 2,697,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-101
Mã hàng : MTO-530-224
Giá : 816,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-108
Mã hàng : MTO-530-225
Giá : 1,152,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109
Mã hàng : MTO-530-226
Giá : 2,615,000 VNĐ
24" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-501
Mã hàng : MTO-530-227
Giá : 7,804,000 VNĐ
40" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-502
Mã hàng : MTO-530-228
Giá : 15,323,000 VNĐ
10mm Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301
Mã hàng : MTO-547-229
Giá : 6,264,000 VNĐ
12mm Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-401
Mã hàng : MTO-547-230
Giá : 11,143,000 VNĐ
20mm Thước đo độ dày đồng hồ Mitutoyo 7323
Mã hàng : MTO-732-231
Giá : 2,796,000 VNĐ
Đế Granite so sánh mẫu Mitutoyo 215-153-10
Mã hàng : MTO-215-232
Giá : 11,842,000 VNĐ
Đế Granite so sánh mẫu Mitutoyo 215-156-10
Mã hàng : MTO-215-233
Giá : 14,663,000 VNĐ
0-80mm Đồng hồ so Mitutoyo 3060S-19
Mã hàng : MTO-306-234
Giá : 4,818,000 VNĐ
0-1mm Đồng hồ so Mitutoyo 2110S-10
Mã hàng : MTO-211-235
Giá : 1,916,000 VNĐ
0-5mm Đồng hồ so Mitutoyo 2119S-10
Mã hàng : MTO-211-236
Giá : 2,434,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :148 - Tổng truy cập : 179,333,361
Facebook
Liên hệ