XUẤT XỨ » Nhật Bản
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-140-10
Mã hàng : MTO-140-035
Giá : 1,424,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-104
Mã hàng : MTO-104-050
Giá : 3,158,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821
Mã hàng : MTO-821-123
Giá : 3,419,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831
Mã hàng : MTO-831-124
Giá : 3,059,000 VNĐ
25mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-552E
Mã hàng : MTO-552-091
Giá : 12,892,000 VNĐ
300mm Bộ thước đo góc Mitutoyo 187-901
Mã hàng : MTO-901-068
Giá : 5,733,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-702N
Mã hàng : TCK-719-003
Giá : 7,901,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230
Mã hàng : MTO-230-133
Giá : 5,173,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7313
Mã hàng : MTO-731-327
Giá : 2,075,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 7360
Mã hàng : MTO-736-326
Giá : 1,850,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-202
Mã hàng : MTO-202-140
Giá : 3,456,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon gas Mitutoyo 147-202
Mã hàng : MTO-147-147
Giá : 2,537,000 VNĐ
0-10mm Panme đo dây đồng Mitutoyo 147-401
Mã hàng : MTO-147-148
Giá : 3,378,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon Mitutoyo 147-103
Mã hàng : MTO-147-149
Giá : 2,537,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-672
Mã hàng : MTO-505-153
Giá : 2,467,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :134 - Tổng truy cập : 180,448,365
Facebook
Liên hệ