XUẤT XỨ » Nhật Bản
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 6,403,000 VNĐ
100mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-171
Mã hàng : MTO-173-118
Giá : 6,511,000 VNĐ
1000mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133
Mã hàng : MTO-133-105
Giá : 92,637,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S-19
Mã hàng : MTO-190-141
Giá : 1,939,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,890,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,938,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-102
Mã hàng : MTO-102-061
Giá : 6,132,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,938,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-103
Mã hàng : MTO-103-043
Giá : 5,264,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342
Mã hàng : MTO-342-029
Giá : 7,398,000 VNĐ
50mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-109
Mã hàng : MTO-109-053
Giá : 2,086,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19
Mã hàng : MTO-305-117
Giá : 2,589,000 VNĐ
50mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-553E
Mã hàng : MTO-553-092
Giá : 11,810,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171
Mã hàng : MTO-171-004
Giá : 6,059,000 VNĐ
600mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132
Mã hàng : MTO-132-104
Giá : 21,729,000 VNĐ
60mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-172
Mã hàng : MTO-172-069
Giá : 6,258,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :124 - Tổng truy cập : 180,481,799
Facebook
Liên hệ