XUẤT XỨ » Nhật Bản
0.14mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-401E
Mã hàng : MTO-401-087
Giá : 2,149,000 VNĐ
0-150mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-137
Mã hàng : MTO-137-047
Giá : 6,256,000 VNĐ
12” Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173
Mã hàng : MTO-173-005
Giá : 7,429,000 VNĐ
150mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-112
Mã hàng : MTO-112-056
Giá : 5,426,000 VNĐ
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 6,403,000 VNĐ
100mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-171
Mã hàng : MTO-173-118
Giá : 6,511,000 VNĐ
10mm Đồng hồ so Mitutoyo 2046S
Mã hàng : MTO-204-084
Giá : 609,000 VNĐ
0.35-6.0mm Dưỡng đo ren 22 lá Mitutoyo 188-130
Mã hàng : MTO-130-113
Giá : 466,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 21 lá Mitutoyo 188-122
Mã hàng : MTO-122-112
Giá : 466,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 51 lá Mitutoyo 188-151
Mã hàng : MTO-151-114
Giá : 1,023,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-404E
Mã hàng : MTO-404-089
Giá : 1,398,000 VNĐ
1000mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133
Mã hàng : MTO-133-105
Giá : 92,637,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S-19
Mã hàng : MTO-190-141
Giá : 1,939,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,890,000 VNĐ
4-42TPI Dưỡng đo ren 30 lá Mitutoyo 188-111
Mã hàng : MTO-111-111
Giá : 479,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,938,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :169 - Tổng truy cập : 180,250,699
Facebook
Liên hệ