XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-150mm Thước đo sâu điện tử Shinwa 19306
Mã hàng : SHI-193-142
Giá : 2,432,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Shinwa 78935
Mã hàng : SHI-789-116
Giá : 1,085,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Shinwa 78936
Mã hàng : SHI-789-117
Giá : 1,592,000 VNĐ
0-25mm Panme điện tử đo ngoài Shinwa 79523
Mã hàng : SHI-795-118
Giá : 2,100,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Shinwa 73746
Mã hàng : SHI-737-120
Giá : 4,133,000 VNĐ
2m Thước lá gấp Shinwa 78833
Mã hàng : SHI-788-122
Giá : 416,000 VNĐ
20m Búng mực Shinwa 77471
Mã hàng : SHI-774-123
Giá : 913,000 VNĐ
200ml Mực dùng cho búng mực Shinwa 77475
Mã hàng : SHI-774-124
Giá : 110,000 VNĐ
300ml Bình mực Shinwa 77937
Mã hàng : SHI-779-126
Giá : 152,000 VNĐ
Đục lấy dấu Shinwa 77259
Mã hàng : SHI-772-128
Giá : 658,000 VNĐ
Đục lấy dấu Shinwa 77258
Mã hàng : SHI-772-129
Giá : 1,175,000 VNĐ
Dụng cụ lấy dấu Shinwa 77317
Mã hàng : SHI-773-130
Giá : 383,000 VNĐ
Dụng cụ lấy dấu Shinwa 77318
Mã hàng : SHI-773-131
Giá : 462,000 VNĐ
Dưỡng đo khe mối hàn Shinwa 58691
Mã hàng : SHI-586-020
Giá : 2,200,000 VNĐ
Dưỡng đo mối hàn Shinwa 58695
Mã hàng : SHI-586-019
Giá : 2,086,000 VNĐ
100mm Thước đo góc Shinwa 62480
Mã hàng : SHI-624-014
Giá : 270,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :134 - Tổng truy cập : 180,240,542
Facebook
Liên hệ