x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
6” Thước cặp điện tử IP67 Mitutoyo 500-752-10
Mã hàng : MTO-500-127
Giá : 3,574,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145
Mã hàng : MTO-293-128
Giá : 4,090,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185
Mã hàng : MTO-293-129
Giá : 4,517,000 VNĐ
Bộ dưỡng đo cung tròn 26 lá Mitutoyo 186-902
Mã hàng : MTO-186-130
Giá : 2,967,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-702N
Mã hàng : TCK-719-003
Giá : 7,901,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S
Mã hàng : MTO-300-130
Giá : 6,600,000 VNĐ
12mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S
Mã hàng : MTO-300-131
Giá : 11,725,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230
Mã hàng : MTO-230-133
Giá : 5,173,000 VNĐ
200mm Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-703-10
Mã hàng : MTO-703-134
Giá : 4,549,000 VNĐ
50-150mm Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713
Mã hàng : MTO-713-135
Giá : 3,740,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7313
Mã hàng : MTO-731-327
Giá : 2,075,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 7360
Mã hàng : MTO-736-326
Giá : 1,850,000 VNĐ
5mm Đồng hồ so Mitutoyo 1044S
Mã hàng : MTO-044-138
Giá : 984,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-202
Mã hàng : MTO-202-140
Giá : 3,456,000 VNĐ
50-1000mm Panme đo trong Mitutoyo 137-204
Mã hàng : MTO-204-143
Giá : 6,044,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :96 - Tổng truy cập : 179,079,186
Facebook
Liên hệ