XUẤT XỨ » Nhật Bản
17.9mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-179
Mã hàng : NAC-602-405
Giá : 1,133,000 VNĐ
18.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-180
Mã hàng : NAC-602-406
Giá : 1,133,000 VNĐ
18.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-181
Mã hàng : NAC-602-407
Giá : 1,187,000 VNĐ
18.2mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-182
Mã hàng : NAC-602-408
Giá : 1,187,000 VNĐ
18.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-183
Mã hàng : NAC-602-409
Giá : 1,187,000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe WM-10KL
Mã hàng : KDS-010-017
Giá : 2,783,000 VNĐ
2m Thước đo vải KDS
Mã hàng : MIS-000-717
Giá : 93,000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe WM-10KXL
Mã hàng : KDS-010-018
Giá : 3,625,000 VNĐ
Dao rọc giấy L-20 KDS
Mã hàng : KDS-020-006
Giá : 58,000 VNĐ
Dao trổ H-11YE
Mã hàng : KDS-H11-014
Giá : 75,000 VNĐ
Dao trổ H-12 KDS
Mã hàng : KDS-012-011
Giá : 162,000 VNĐ
Dao trổ H-13 KDS
Mã hàng : KDS-013-004
Giá : 86,000 VNĐ
Dao trổ kỹ thuật D-11/D-12 KDS
Mã hàng : KDS-011-001
Giá : 139,000 VNĐ
Dao trổ kỹ thuật H-11 KDS
Mã hàng : KDS-011-002
Giá : 113,000 VNĐ
Dao trổ L21RE
Mã hàng : KDS-L21-003
Dao trổ L21YE
Mã hàng : KDS-021-013
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 174,346,814
Facebook
Liên hệ