XUẤT XỨ » Nhật Bản
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 17,329,000 VNĐ
5-30mm Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Mã hàng : MTO-185-057
Giá : 3,249,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,938,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-102
Mã hàng : MTO-102-061
Giá : 6,132,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,938,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-103
Mã hàng : MTO-103-043
Giá : 5,264,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10
Mã hàng : MTO-139-034
Giá : 1,256,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342
Mã hàng : MTO-342-029
Giá : 7,398,000 VNĐ
50-75mm Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Mã hàng : MTO-187-059
Giá : 4,491,000 VNĐ
50mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-109
Mã hàng : MTO-109-053
Giá : 2,086,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19
Mã hàng : MTO-305-117
Giá : 2,589,000 VNĐ
50mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-553E
Mã hàng : MTO-553-092
Giá : 11,810,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-104
Mã hàng : MTO-104-014
Giá : 777,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312
Mã hàng : MTO-312-013
Giá : 816,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683
Mã hàng : MTO-683-008
Giá : 1,694,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Mã hàng : MTO-685-010
Giá : 2,022,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :128 - Tổng truy cập : 179,318,293
Facebook
Liên hệ