XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-25mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-121
Mã hàng : MTO-523-193
Giá : 9,577,000 VNĐ
25-50mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-122
Mã hàng : MTO-523-194
Giá : 10,535,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 342-251
Mã hàng : MTO-342-195
Giá : 7,186,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-101
Mã hàng : MTO-123-196
Giá : 2,446,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30
Mã hàng : MTO-500-213
Giá : 3,404,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30
Mã hàng : MTO-500-217
Giá : 3,588,000 VNĐ
40" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-507-10
Mã hàng : MTO-500-219
Giá : 29,442,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-464
Mã hàng : MTO-500-220
Giá : 4,570,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153
Mã hàng : MTO-500-221
Giá : 7,623,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-682
Mã hàng : MTO-505-223
Giá : 2,697,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-101
Mã hàng : MTO-530-224
Giá : 816,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-108
Mã hàng : MTO-530-225
Giá : 1,152,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109
Mã hàng : MTO-530-226
Giá : 2,615,000 VNĐ
24" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-501
Mã hàng : MTO-530-227
Giá : 7,804,000 VNĐ
40" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-502
Mã hàng : MTO-530-228
Giá : 15,323,000 VNĐ
10mm Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301
Mã hàng : MTO-547-229
Giá : 6,264,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 177,190,690
Facebook
Liên hệ