x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-102
Mã hàng : MTO-102-041
Giá : 2,547,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-112
Mã hàng : MTO-112-042
Giá : 2,628,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331
Mã hàng : MTO-331-028
Giá : 4,927,000 VNĐ
25-50mm Panme đo trong Mitutoyo 145-186
Mã hàng : MTO-186-058
Giá : 3,715,000 VNĐ
18” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-151
Mã hàng : MTO-151-001
Giá : 9,072,000 VNĐ
1mm Thước đo bán kính 30 lá Mitutoyo 186-107
Mã hàng : MTO-107-110
Giá : 1,178,000 VNĐ
1mm Đồng hồ so Mitutoyo 2109S-10
Mã hàng : MTO-109-082
Giá : 1,295,000 VNĐ
200mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-202
Mã hàng : MTO-202-020
Giá : 3,762,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S
Mã hàng : MTO-050-085
Giá : 1,295,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30
Mã hàng : MTO-330-027
Giá : 4,513,000 VNĐ
0.006mm Bàn chuẩn Granite Mitutoyo 517-111C
Mã hàng : MTO-111-098
Giá : 7,002,000 VNĐ
0.008mm Bàn chuẩn Granite Mitutoyo 517-114C
Mã hàng : MTO-114-099
Giá : 13,938,000 VNĐ
0.008mm Bàn map Granite Mitutoyo 517-103C
Mã hàng : MTO-103-096
Giá : 17,833,000 VNĐ
0.009mm Bàn map Granite Mitutoyo 517-105C
Mã hàng : MTO-105-097
Giá : 18,002,000 VNĐ
0.03-0.50mm Dưỡng đo độ dầy 13 lá Mitutoyo 184-307S
Mã hàng : MTO-307-108
Giá : 311,000 VNĐ
0.14mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-401E
Mã hàng : MTO-401-087
Giá : 2,149,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 178,923,689
Facebook
Liên hệ