x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
12mm Mũi khoan inox Nachi L6520-120
Mã hàng : NAC-652-235
Giá : 277,000 VNĐ
12.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-121
Mã hàng : NAC-652-236
Giá : 301,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-122
Mã hàng : NAC-652-237
Giá : 301,000 VNĐ
12.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-123
Mã hàng : NAC-652-238
Giá : 301,000 VNĐ
12.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-124
Mã hàng : NAC-652-239
Giá : 301,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-125
Mã hàng : NAC-652-240
Giá : 301,000 VNĐ
12.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-126
Mã hàng : NAC-652-241
Giá : 324,000 VNĐ
12.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-127
Mã hàng : NAC-652-242
Giá : 324,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-128
Mã hàng : NAC-652-243
Giá : 324,000 VNĐ
12.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-129
Mã hàng : NAC-652-244
Giá : 324,000 VNĐ
13mm Mũi khoan inox Nachi L6520-130
Mã hàng : NAC-652-245
Giá : 324,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-057
Mã hàng : NAC-652-172
Giá : 76,000 VNĐ
11.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-117
Mã hàng : NAC-652-232
Giá : 277,000 VNĐ
45.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-454
Mã hàng : NAC-602-678
Giá : 8,592,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :125 - Tổng truy cập : 195,343,213
Facebook
Liên hệ