XUẤT XỨ » Nhật Bản
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341
Mã hàng : MTO-293-174
Giá : 4,571,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343
Mã hàng : MTO-293-175
Giá : 8,627,000 VNĐ
75-100mm Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Mã hàng : MTO-145-176
Giá : 5,539,000 VNĐ
50-150mm Panme đo trong Mitutoyo 137-201
Mã hàng : MTO-137-177
Giá : 2,705,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-203
Mã hàng : MTO-137-178
Giá : 4,245,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 7,662,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314
Mã hàng : MTO-570-212
Giá : 16,151,000 VNĐ
12" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312
Mã hàng : MTO-570-211
Giá : 9,059,000 VNĐ
0.6mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-425E
Mã hàng : MTO-513-208
Giá : 2,550,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,467,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-471B
Mã hàng : MTO-543-205
Giá : 11,181,000 VNĐ
12mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-782
Mã hàng : MTO-543-204
Giá : 2,640,000 VNĐ
0-100mm Đồng hồ so Mitutoyo 3062S-19
Mã hàng : MTO-306-203
Giá : 6,199,000 VNĐ
6-8mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-161
Mã hàng : MTO-368-180
Giá : 7,765,000 VNĐ
8-10mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-162
Mã hàng : MTO-368-181
Giá : 7,765,000 VNĐ
10-12mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-163
Mã hàng : MTO-368-182
Giá : 7,765,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :75 - Tổng truy cập : 177,266,479
Facebook
Liên hệ