XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7313
Mã hàng : MTO-731-327
Giá : 2,075,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 7360
Mã hàng : MTO-736-326
Giá : 1,850,000 VNĐ
5mm Đồng hồ so Mitutoyo 1044S
Mã hàng : MTO-044-138
Giá : 984,000 VNĐ
Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10
Mã hàng : MTO-100-139
Giá : 790,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-202
Mã hàng : MTO-202-140
Giá : 3,456,000 VNĐ
50-1000mm Panme đo trong Mitutoyo 137-204
Mã hàng : MTO-204-143
Giá : 6,044,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S-19
Mã hàng : MTO-190-144
Giá : 3,130,000 VNĐ
200mm Thước cặp đo sâu Mitutoyo 527-122
Mã hàng : MTO-527-146
Giá : 2,317,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon gas Mitutoyo 147-202
Mã hàng : MTO-147-147
Giá : 2,537,000 VNĐ
0-10mm Panme đo dây đồng Mitutoyo 147-401
Mã hàng : MTO-147-148
Giá : 3,378,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon Mitutoyo 147-103
Mã hàng : MTO-147-149
Giá : 2,537,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-754-10
Mã hàng : MTO-500-150
Giá : 8,024,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-672
Mã hàng : MTO-505-153
Giá : 2,467,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-20
Mã hàng : MTO-500-154
Giá : 3,636,000 VNĐ
18" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-505-10
Mã hàng : MTO-500-155
Giá : 14,896,000 VNĐ
24" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-506-10
Mã hàng : MTO-500-156
Giá : 16,151,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :52 - Tổng truy cập : 177,079,848
Facebook
Liên hệ