XUẤT XỨ » Nhật Bản
Dưỡng đo độ dày 25 lá Shinwa 73797
Mã hàng : SHI-737-060
Giá : 803,000 VNĐ
0.03-1mm Dưỡng đo độ dày 25 lá Shinwa 73796
Mã hàng : SHI-737-061
Giá : 620,000 VNĐ
4-60mm Dưỡng đo ren hệ mét 26 lá Shinwa 73794
Mã hàng : SHI-737-119
Giá : 293,000 VNĐ
60mm Kính soi kỹ thuật Shinwa 74155
Mã hàng : SHI-741-056
Giá : 492,000 VNĐ
Kính lúp kiểm tra lỗi sản phẩm Shinwa 75796
Mã hàng : SHI-757-057
Giá : 1,126,000 VNĐ
Kính lúp kiểm tra lỗi sản phẩm Shinwa 75797
Mã hàng : SHI-757-058
Giá : 1,352,000 VNĐ
Kính lúp kỹ thuật Shinwa 75751
Mã hàng : SHI-757-059
Giá : 528,000 VNĐ
100mm Thước thủy có nam châm Shinwa 73131
Mã hàng : SHI-731-065
Giá : 695,000 VNĐ
150mm Thước thủy có nam châm Shinwa 73133
Mã hàng : SHI-731-066
Giá : 759,000 VNĐ
300mm Thước thủy Shinwa 76379
Mã hàng : SHI-763-067
Giá : 409,000 VNĐ
380mm Thước thủy Shinwa 76384
Mã hàng : SHI-763-068
Giá : 428,000 VNĐ
450mm Thước thủy Shinwa 76380
Mã hàng : SHI-763-069
Giá : 463,000 VNĐ
600mm Thước thủy Shinwa 76381
Mã hàng : SHI-763-070
Giá : 523,000 VNĐ
1200mm Thước thủy Shinwa 76383
Mã hàng : SHI-763-072
Giá : 988,000 VNĐ
350mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76344
Mã hàng : SHI-763-073
Giá : 3,863,000 VNĐ
450mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76349
Mã hàng : SHI-763-074
Giá : 4,092,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :129 - Tổng truy cập : 177,996,373
Facebook
Liên hệ