XUẤT XỨ » Nhật Bản
25mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-552E
Mã hàng : MTO-552-091
Giá : 12,892,000 VNĐ
300mm Bộ thước đo góc Mitutoyo 187-901
Mã hàng : MTO-901-068
Giá : 5,733,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-123
Mã hàng : MTO-123-022
Giá : 2,666,000 VNĐ
6” Thước cặp điện tử IP67 Mitutoyo 500-752-10
Mã hàng : MTO-500-127
Giá : 3,574,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145
Mã hàng : MTO-293-128
Giá : 4,090,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185
Mã hàng : MTO-293-129
Giá : 4,517,000 VNĐ
Bộ dưỡng đo cung tròn 26 lá Mitutoyo 186-902
Mã hàng : MTO-186-130
Giá : 2,967,000 VNĐ
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-702N
Mã hàng : TCK-719-003
Giá : 7,901,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S
Mã hàng : MTO-300-130
Giá : 6,600,000 VNĐ
12mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S
Mã hàng : MTO-300-131
Giá : 11,725,000 VNĐ
0,05-1mm Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S
Mã hàng : MTO-303-132
Giá : 868,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230
Mã hàng : MTO-230-133
Giá : 5,173,000 VNĐ
200mm Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-703-10
Mã hàng : MTO-703-134
Giá : 4,549,000 VNĐ
50-150mm Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713
Mã hàng : MTO-713-135
Giá : 3,740,000 VNĐ
Đế từ tính Mitutoyo 7010S-10
Mã hàng : MTO-010-137
Giá : 738,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 176,999,796
Facebook
Liên hệ