XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312
Mã hàng : MTO-312-013
Giá : 816,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683
Mã hàng : MTO-683-008
Giá : 1,694,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Mã hàng : MTO-685-010
Giá : 2,022,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171
Mã hàng : MTO-171-004
Giá : 6,059,000 VNĐ
600mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132
Mã hàng : MTO-132-104
Giá : 21,729,000 VNĐ
60mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-172
Mã hàng : MTO-172-069
Giá : 6,258,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-140-10
Mã hàng : MTO-140-035
Giá : 1,424,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-104
Mã hàng : MTO-104-050
Giá : 3,158,000 VNĐ
75mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-110
Mã hàng : MTO-110-054
Giá : 2,378,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114
Mã hàng : MTO-114-016
Giá : 1,049,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-118
Mã hàng : MTO-118-015
Giá : 1,088,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684
Mã hàng : MTO-684-009
Giá : 2,534,000 VNĐ
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686
Mã hàng : MTO-686-011
Giá : 2,805,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831-30
Mã hàng : MTO-293-272
Giá : 3,184,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821
Mã hàng : MTO-821-123
Giá : 3,419,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831
Mã hàng : MTO-831-124
Giá : 3,059,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 177,206,447
Facebook
Liên hệ