XUẤT XỨ » Nhật Bản
4.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-045
Mã hàng : NAC-652-160
Giá : 51,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-046
Mã hàng : NAC-652-161
Giá : 58,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-047
Mã hàng : NAC-652-162
Giá : 58,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-048
Mã hàng : NAC-652-163
Giá : 58,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-049
Mã hàng : NAC-652-164
Giá : 58,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-050
Mã hàng : NAC-652-165
Giá : 58,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-051
Mã hàng : NAC-652-166
Giá : 66,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-052
Mã hàng : NAC-652-167
Giá : 66,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-053
Mã hàng : NAC-652-168
Giá : 66,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-054
Mã hàng : NAC-652-169
Giá : 66,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-055
Mã hàng : NAC-652-170
Giá : 66,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-056
Mã hàng : NAC-652-171
Giá : 76,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-058
Mã hàng : NAC-652-173
Giá : 76,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-059
Mã hàng : NAC-652-174
Giá : 76,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-060
Mã hàng : NAC-652-175
Giá : 76,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-061
Mã hàng : NAC-652-176
Giá : 87,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :188 - Tổng truy cập : 196,555,523
Facebook
Liên hệ