XUẤT XỨ » Nhật Bản
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã hàng : NAC-500-111
Giá : 424,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã hàng : NAC-500-112
Giá : 446,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã hàng : NAC-500-113
Giá : 488,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã hàng : NAC-500-114
Giá : 514,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã hàng : NAC-500-115
Giá : 549,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã hàng : NAC-500-116
Giá : 574,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã hàng : NAC-500-117
Giá : 594,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã hàng : NAC-500-118
Giá : 649,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã hàng : NAC-500-119
Giá : 671,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã hàng : NAC-652-120
Giá : 61,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã hàng : NAC-652-121
Giá : 57,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã hàng : NAC-652-122
Giá : 57,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã hàng : NAC-652-123
Giá : 33,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã hàng : NAC-652-124
Giá : 33,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-031
Mã hàng : NAC-652-146
Giá : 36,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-032
Mã hàng : NAC-652-147
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :227 - Tổng truy cập : 195,430,795
Facebook
Liên hệ