XUẤT XỨ » Nhật Bản
9.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-099
Mã hàng : NAC-652-214
Giá : 191,000 VNĐ
10mm Mũi khoan inox Nachi L6520-100
Mã hàng : NAC-652-215
Giá : 191,000 VNĐ
10.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-101
Mã hàng : NAC-652-216
Giá : 213,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-102
Mã hàng : NAC-652-217
Giá : 213,000 VNĐ
10.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-10.3
Mã hàng : NAC-652-218
Giá : 213,000 VNĐ
10.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-10.4
Mã hàng : NAC-652-219
Giá : 213,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-105
Mã hàng : NAC-652-220
Giá : 213,000 VNĐ
10.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-106
Mã hàng : NAC-652-221
Giá : 236,000 VNĐ
10.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-107
Mã hàng : NAC-652-222
Giá : 236,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-108
Mã hàng : NAC-652-223
Giá : 236,000 VNĐ
10.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-109
Mã hàng : NAC-652-224
Giá : 236,000 VNĐ
11mm Mũi khoan inox Nachi L6520-110
Mã hàng : NAC-652-225
Giá : 236,000 VNĐ
11.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-111
Mã hàng : NAC-652-226
Giá : 257,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-112
Mã hàng : NAC-652-227
Giá : 257,000 VNĐ
11.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-113
Mã hàng : NAC-652-228
Giá : 257,000 VNĐ
11.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-114
Mã hàng : NAC-652-229
Giá : 257,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 174,438,643
Facebook
Liên hệ