XUẤT XỨ » Nhật Bản
169mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CR
Mã hàng : KPT-025-116
Giá : 4,582,000 VNĐ
300mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CR
Mã hàng : KPT-025-117
Giá : 5,609,000 VNĐ
157mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CS
Mã hàng : KPT-045-118
Giá : 4,582,000 VNĐ
167mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CR
Mã hàng : KPT-045-119
Giá : 4,582,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CR
Mã hàng : KPT-065-120
Giá : 5,983,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CS
Mã hàng : KPT-065-121
Giá : 5,983,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã hàng : KPT-065-122
Giá : 6,919,000 VNĐ
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã hàng : KPT-065-123
Giá : 6,919,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã hàng : KPT-075-124
Giá : 6,217,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 9,723,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã hàng : KPT-075-126
Giá : 6,217,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 4,488,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 4,254,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-183
Mã hàng : KPT-183-130
Giá : 5,843,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS4B
Mã hàng : KPT-004-131
Giá : 8,333,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS5B
Mã hàng : KPT-005-132
Giá : 8,971,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :165 - Tổng truy cập : 197,679,372
Facebook
Liên hệ