XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/4" Máy vặn ốc Makita 6906
Mã hàng : MKT-690-077
Giá : 11,350,000 VNĐ
Máy xiết cắt bu lông Makita 6922NB
Mã hàng : MKT-692-172
Giá : 37,420,000 VNĐ
380W Máy vặn bu lông Makita TW0200
Mã hàng : MKT-200-306
Giá : 5,306,000 VNĐ
6mm Máy đánh cạnh Makita 3700B
Mã hàng : MKT-370-169
Giá : 4,936,000 VNĐ
6mm Máy đánh cạnh Makita Makita N3701
Mã hàng : MKT-370-242
Giá : 2,610,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3600H
Mã hàng : MKT-360-017
Giá : 7,074,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3601B
Mã hàng : MKT-360-016
Giá : 8,802,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3612
Mã hàng : MKT-361-059
Giá : 6,993,000 VNĐ
8mm (3/8’’) Máy phay Makita 3620
Mã hàng : MKT-362-148
Giá : 6,226,000 VNĐ
1.850W Máy phay Makita RP1800
Mã hàng : MKT-800-337
Giá : 7,550,000 VNĐ
2.100W Máy phay Makita RP2301FC
Mã hàng : MKT-301-338
Giá : 9,030,000 VNĐ
12mm Máy phay (loại sâu) Makita RP1801
Mã hàng : MKT-180-390
Giá : 7,863,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng Makita 9105
Mã hàng : MKT-910-120
Giá : 7,690,000 VNĐ
93mm x 185 mm Máy chà nhám rung Makita 9035
Mã hàng : MKT-903-122
Giá : 2,268,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita 906
Mã hàng : MKT-906-039
Giá : 2,508,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-630-196
Giá : 2,271,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 180,443,914
Facebook
Liên hệ