XUẤT XỨ » Nhật Bản
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã hàng : FUJ-032-031
Giá : 310,000 VNĐ
43mm Mỏ lết Fujiya FLA-43
Mã hàng : FUJ-043-032
Giá : 399,000 VNĐ
53mm Mỏ lết Fujiya FLA-53
Mã hàng : FUJ-053-033
Giá : 560,000 VNĐ
2m Thước cuộn Fujiya FLM-1320
Mã hàng : FUJ-132-010
Giá : 105,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1955
Mã hàng : FUJ-195-011
Giá : 211,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã hàng : FUJ-163-039
Giá : 154,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã hàng : FUJ-255-040
Giá : 254,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã hàng : FUJ-257-041
Giá : 318,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã hàng : FUJ-225-100
Giá : 220,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã hàng : FUJ-300-071
Giá : 532,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã hàng : FUJ-380-072
Giá : 587,000 VNĐ
285mm Búa nhựa Fujiya FPH-050
Mã hàng : FUJ-050-034
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 177,239,270
Facebook
Liên hệ