XUẤT XỨ » Nhật Bản
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-123
Mã hàng : MTO-123-022
Giá : 2,506,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-203
Mã hàng : MTO-203-021
Giá : 2,513,000 VNĐ
0-1mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7327
Mã hàng : MTO-327-121
Giá : 2,646,000 VNĐ
6” Thước cặp điện tử IP67 Mitutoyo 500-752-10
Mã hàng : MTO-500-127
Giá : 3,402,000 VNĐ
12" Thước lăn đường WM-10KDX
Mã hàng : KDS-010-019
Giá : 5,695,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145
Mã hàng : MTO-293-128
Giá : 3,893,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185
Mã hàng : MTO-293-129
Giá : 4,164,000 VNĐ
Bộ dưỡng đo cung tròn 26 lá Mitutoyo 186-902
Mã hàng : MTO-186-130
Giá : 2,824,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S
Mã hàng : MTO-300-130
Giá : 6,189,000 VNĐ
12mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S
Mã hàng : MTO-300-131
Giá : 11,000,000 VNĐ
0,05-1mm Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S
Mã hàng : MTO-303-132
Giá : 1,256,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230
Mã hàng : MTO-230-133
Giá : 4,924,000 VNĐ
200mm Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-703-10
Mã hàng : MTO-703-134
Giá : 4,330,000 VNĐ
50-150mm Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713
Mã hàng : MTO-713-135
Giá : 3,503,000 VNĐ
Đế từ tính Mitutoyo 7010S-10
Mã hàng : MTO-010-137
Giá : 731,000 VNĐ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :175 - Tổng truy cập : 196,326,702
Facebook
Liên hệ