XUẤT XỨ » Nhật Bản
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã hàng : FUJ-001-099
Giá : 122,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5406A
Mã hàng : KRS-540-059
Giá : 5,217,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2004
Mã hàng : KRS-200-003
Giá : 7,318,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2010
Mã hàng : KRS-201-005
Giá : 10,953,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2033
Mã hàng : KRS-203-008
Giá : 3,075,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412
Mã hàng : KRS-241-024
Giá : 9,009,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F
Mã hàng : KRS-241-025
Giá : 8,915,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431
Mã hàng : KRS-243-026
Giá : 5,276,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432
Mã hàng : KRS-243-027
Giá : 7,172,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433
Mã hàng : KRS-243-028
Giá : 5,960,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
Mã hàng : KRS-300-030
Giá : 4,746,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A
Mã hàng : KRS-300-031
Giá : 5,665,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021
Mã hàng : KRS-302-032
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022
Mã hàng : KRS-302-033
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
Mã hàng : KRS-302-034
Giá : 6,453,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3111V
Mã hàng : KRS-311-035
Giá : 6,302,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 196,722,417
Facebook
Liên hệ