4.5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-179
Mã hàng : CRO-961-301
Giá : 16,000 VNĐ
5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-093
Mã hàng : CRO-960-302
Giá : 16,000 VNĐ
5.5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-361
Mã hàng : CRO-963-303
Giá : 16,000 VNĐ
4" Nhám mài đen độ nhám 36 Crossman 52-083
Mã hàng : CRO-520-064
Giá : 14,000 VNĐ
4" Nhám mài đen độ nhám 46 Crossman 52-084
Mã hàng : CRO-520-065
Giá : 14,000 VNĐ
4" Nhám mài đen độ nhám 60 Crossman 52-085
Mã hàng : CRO-520-066
Giá : 14,000 VNĐ
4" Nhám mài đen độ nhám 80 Crossman 52-086
Mã hàng : CRO-520-067
Giá : 14,000 VNĐ
6.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-308
Mã hàng : CRO-663-226
Giá : 20,000 VNĐ
4" Nhám mài xanh độ nhám 24 Crossman 52-162
Mã hàng : CRO-521-071
Giá : 16,000 VNĐ
4" Nhám mài đen độ nhám 100 Crossman 52-087
Mã hàng : CRO-520-068
Giá : 14,000 VNĐ
2 Kg Búa lục giác Crossman 68-404
Mã hàng : CRO-404-764
Giá : 230,000 VNĐ
36" Kìm cộng lực Crossman 94-488
Mã hàng : CRO-944-867
Giá : 670,000 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake trở đầu dài Crossman 46-400
Mã hàng : CRO-464-136
Giá : 66,000 VNĐ
4" Cán mở mũi vít Crossman 46-500
Mã hàng : CRO-465-132
Giá : 66,000 VNĐ
5" Đá mài Crossman 53-605
Mã hàng : CRO-536-020
Giá : 26,000 VNĐ
4" Nhám mài xanh độ nhám 60 Crossman 52-165
Mã hàng : CRO-521-074
Giá : 16,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :48 - Tổng truy cập : 175,886,816
Facebook
Liên hệ