6 cây Vỉ tô vít Stanley 65-242
Mã hàng : STL-242-202
Giá : 204,000 VNĐ
6 chiếc Bộ tô vít điện tử Stanley 66-052
Mã hàng : STL-052-204
Giá : 97,000 VNĐ
6 đầu Tô vít Stanley 68-012
Mã hàng : STL-012-206
Giá : 114,000 VNĐ
6" Kiềm mỏ nhọn Stanley 84-101
Mã hàng : STL-841-145
Giá : 134,000 VNĐ
6" Mỏ lết Stanley 87-431
Mã hàng : STL-874-058
Giá : 120,000 VNĐ
6" Mỏ lết MaxStell™ Stanley 90-947
Mã hàng : STL-947-253
Giá : 184,000 VNĐ
6" Dao trổ Stanley 10-099
Mã hàng : STL-100-047
Giá : 97,000 VNĐ
6" Thước ke vuông Stanley 46-530
Mã hàng : STL-530-179
Giá : 231,000 VNĐ
6" VDE kìm điện tổ hợp Stanley 84-000
Mã hàng : STL-084-029
Giá : 316,000 VNĐ
680g Búa cao su Stanley 57-528
Mã hàng : STL-575-067
Giá : 103,000 VNĐ
6” Kìm cắt mặt bằng Stanley 84-135
Mã hàng : STL-135-231
Giá : 196,000 VNĐ
6” Kiềm khớp nối trượt (hàm mở) Stanley 84-097
Mã hàng : STL-084-112
Giá : 107,000 VNĐ
7" Kìm cắt Stanley 84-108
Mã hàng : STL-841-139
Giá : 151,000 VNĐ
7" Kìm điện tổ hợp Stanley 84-035
Mã hàng : STL-840-075
Giá : 134,000 VNĐ
7" VDE Kìm cắt Stanley 84-003
Mã hàng : STL-084-032
Giá : 338,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 180,308,407
Facebook
Liên hệ