680g Búa cao su Stanley 57-528
Mã hàng : STL-575-067
Giá : 103,000 VNĐ
6” Kìm cắt mặt bằng Stanley 84-135
Mã hàng : STL-135-231
Giá : 196,000 VNĐ
6” Kiềm khớp nối trượt (hàm mở) Stanley 84-097
Mã hàng : STL-084-112
Giá : 107,000 VNĐ
7" Kìm cắt Stanley 84-108
Mã hàng : STL-841-139
Giá : 151,000 VNĐ
7" Kìm điện tổ hợp Stanley 84-035
Mã hàng : STL-840-075
Giá : 134,000 VNĐ
7" VDE Kìm cắt Stanley 84-003
Mã hàng : STL-084-032
Giá : 338,000 VNĐ
7" VDE Kìm nhọn Stanley 84-006
Mã hàng : STL-084-035
Giá : 290,000 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 25 chi tiết Crossman 99-071
Mã hàng : CRS-990-148
Giá : 902,000 VNĐ
6" Cần tự động 1/4" Crossman 97-827
Mã hàng : CRO-827-859
Giá : 143,000 VNĐ
8" Cần tự động 3/8" Crossman 97-831
Mã hàng : CRO-831-860
Giá : 173,000 VNĐ
10" Cần tự động 1/2" Crossman 97-835
Mã hàng : CRO-835-861
Giá : 205,000 VNĐ
8-24mm Bộ vòng miệng hệ mét 11 cái Crossman 91-002
Mã hàng : CRO-901-862
Giá : 635,000 VNĐ
8-32mm Bộ vòng miệng hệ mét 14 cái Crossman 91-003
Mã hàng : CRO-901-863
Giá : 1,112,000 VNĐ
6-32mm Bộ vòng miệng hệ mét 16 cái Crossman 91-004
Mã hàng : CRO-901-864
Giá : 1,163,000 VNĐ
17mm Cần T mũi típ Crossman 94-525
Mã hàng : CRO-945-865
Giá : 142,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 174,618,004
Facebook
Liên hệ